Нормативні документи

А

Антикорупційна програма

З

Звіт директора про діяльність коледжу за 2019 рік

Звіт директора про діяльність коледжу за 2020 рік

І

Інструкції

Інформація про відсутність контролю резидентами іноземних держав

Інформація про ліцензований обсяг вищої освіти

Інформація про ліцензований обсяг фахової передвищої освіти

Інформація про кількість здобувачів освіти

Інформація про наявність вільних місць у гуртожитку та розмір плати за проживання

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

К

Кадровий склад та матеріально-технічне забезпечення згідно з ліцензійними умовами

Кадровий склад та матеріально-технічне забезпечення

Кадровий склад та матеріально-технічне забезпечення спеціальності 101 "Екологія"

Кадровий склад та матеріально-технічне забезпечення спеціальності 232 "Соціальне забезпечення"

Колективний договір на 2019 – 2021 роки

Н

Наказ про встановлення вартості проживання у студентському гуртожитку

Наказ про зміну найменування коледжу СНАУ

Наказ про зміну складу Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування)

Наказ про застосування державної мови в освітньому процесі

Наказ про розміри щорічної оплати за освітні послуги

О

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Освітня програма профільної середньої освіти

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 081 Право

П

Письмове зобов'язання щодо забезпечення безперешкодного доступу

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Положення про академічну доброчесність

Положення про відділення

Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

Положення про віртуальне навчальне середовище 

Положення про гаранта освітніх програм

Положення про державні екзамени зі спеціальності "Економіка підприємства" 

Положення про державні екзамени зі спеціальності "Право" 

Положення про державні екзамени зі спеціальності "Фінанси і кредит" 

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про електронну бібліотеку

Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів освіти

Положення про користування гуртожитком

Положення про методичну раду

Положення про надання платних послуг

Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам та надання матеріальної допомоги працівникам

Положення про обрання представників з числа штатних працівників

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору

Положення про організацію конкурсного відбору на посаду директора

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про педагогічну раду

Положення про планування й облік педагогічної діяльності в коледжі СНАУ

Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету

Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Положення про проведення практик

Положення про раду з профілактики правопорушень

Положення про сайт

Положення про створення студентських предметних гуртків

Положення про студентське самоврядування

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам

Порядок і умови заміщення вакантних посад при їх наявності

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфідеційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Порядок формування рейтингу

Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти

Правила призначення і виплати стипендій (нова редакція) 

Р

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу

Рішення педагогічної ради

С

Сертифікати про акредитацію

Стратегія розвитку коледжу СНАУ на 2011 – 2020 роки

Стратегія розвитку Відокремленого структурного підрозділу «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» на 2022 – 2025 роки

Структура та органи управління коледжу

Т

Тимчасовий порядок дистанційної роботи Екзаменаційних комісій у Сумському фаховому коледжі Сумського національного аграрного університету у 2019/2020 н.р. в умовах карантину

 

Дочірні категорії