А

Антикорупційна програма

З

Звіт директора про діяльність коледжу за 2019 рік

І

Інформація про ліцензований обсяг вищої освіти

Інформація про ліцензований обсяг фахової передвищої освіти

Інформація про кількість здобувачів освіти

Інформація про наявність вільних місць у гуртожитку та розмір плати за проживання

К

Кадровий склад та матеріально-технічне забезпечення згідно з ліцензійними умовами

Колективний договір на 2019 – 2021 роки

Н

Наказ про зміну найменування коледжу СНАУ

Наказ про застосування державної мови в освітньому процесі

О

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Освітня програма профільної середньої освіти

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 081 Право

П

Положення про академічну доброчесність

Положення про відділення

Положення про віртуальне навчальне середовище 

Положення про державні екзамени зі спеціальності "Економіка підприємства" 

Положення про державні екзамени зі спеціальності "Право" 

Положення про державні екзамени зі спеціальності "Фінанси і кредит" 

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про електронну бібліотеку

Положення про методичну раду

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про педагогічну раду

Положення про планування й облік педагогічної діяльності в коледжі СНАУ

Положення про поселення, проживання та правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку

Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету

Положення про проведення практик

Положення про раду з профілактики правопорушень

Положення про сайт

Положення про створення студентських предметних гуртків

Положення про студентський гуртожиток

Положення про студентське самоврядування

Положення про Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам

Порядок і умови заміщення вакантних посад при їх наявності

Порядок формування рейтингу

Правила внутрішнього розпорядку для студентів

Правила призначення і виплати стипендій (нова редакція) 

Р

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу

Рішення педагогічної ради

Розмір плати за навчання здобувачів вищої освіти

С

Сертифікати про акредитацію

Стратегія розвитку коледжу СНАУ на 2011 – 2020 роки

Структура та органи управління коледжу

Т

Тимчасовий порядок дистанційної роботи Екзаменаційних комісій у Сумському фаховому коледжі Сумського національного аграрного університету у 2019/2020 н.р. в умовах карантину