Оберіть мову

Ukrainian English French German Russian Spanish
Нормативні документи PDF Друк e-mail

З

Звіт директора про діяльність коледжу 2015-2016 н.р.

Звіт директора про діяльність коледжу 2016-2017 н.р.

 

І

Інформація про наявність вільних місць у гуртожитку та розмір плати за проживання

 

К

Кадровий склад та матеріально-технічне забезпечення згідно з ліцензійними умовами

Колективний договір на 2015 – 2018 роки

 

Л

Ліцензований обсяг, фактична кількість осіб, що навчаються та мова навчання у коледжі

 

О

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

 

П

Положення про відділення

Положення про віртуальне навчальне середовище 

Положення про державні екзамени зі спеціальності "Економіка підприємства" 

Положення про державні екзамени зі спеціальності "Правознавство" 

Положення про державні екзамени зі спеціальності "Фінанси і кредит" 

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про електронну бібліотеку

Положення про Коледж Сумського національного  аграрного університету

Положення про методичну раду

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про педагогічну раду

Положення про поселення, проживання та правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку

Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету

Положення про раду з профілактики правопорушень

Положення про сайт

Положення про студентський гуртожиток

Положення про студентське самоврядування

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам

Порядок і умови заміщення вакантних посад при їх наявності

Порядок формування рейтингу

Правила призначення і виплати стипендій (нова редакція)

 

 

Р

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу

Рішення педагогічної ради

Розмір плати за навчання здобувачів вищої освіти

 

С

Стратегія розвитку коледжу СНАУ на 2011 – 2020 роки

Структура та органи управління коледжу

 
© 2019 Коледж СНАУ | Офіційний сайт. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна. Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.