119 років на ниві аграрної освіти

ВСП "СУМСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СНАУ" – 119 РОКІВ НА НИВІ АГРАРНОЇ ОСВІТИ

1903-1917 рр.

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в сільському господарстві Російської імперії активно розвивався капіталізм. Утвердження нового способу господарювання вимагало підвищення культури агропромислового виробництва, що в свою чергу ставило питання про кадрове забезпечення сільськогосподарської галузі. Тому саме в цей час по всій країні йшов активний процес відкриття сільськогосподарських навчальних закладів. Не була винятком і Слобожанщина.

Заснування сільськогосподарської освіти в Російській імперії як спеціальної галузі пов’язане з ім’ям М.В. Ломоносова, за планом якого в 1765 р. при Російській академії організували клас землеробства. На початку ХХ ст. більшість сільськогосподарських навчальних закладів концентрувались у підпорядкуванні Головного Управління Землевпорядкування і Землеробства, що об’єднувало навколо себе близько 220 навчальних закладів. Крім того, кілька сільськогосподарських шкіл діяли при Міністерстві народної освіти та Міністерстві фінансів.

ВСП "СУМСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СНАУ" – 119 РОКІВ НА НИВІ АГРАРНОЇ ОСВІТИ
1917-1956 рр.

В роки революції і громадянської війни Сумська сільськогосподарська школа не тільки збереглась, але й продовжувала розвиватись. Для неї наступила пора постійних реорганізацій:

Відповідно до Постанови Ради Міністрів Української РСР №521 від 12 травня 1956 р. та Наказу Міністерства сільського господарства УРСР від 16 травня 1956 р. «Про ліквідацію середніх і однорічних сільськогосподарських шкіл та зміцнення бази сільськогосподарських технікумів» Сумська середня сільськогосподарська школа по підготовці голів колгоспів була ліквідована, а на її базу було переведено Роменський сільськогосподарський технікум. У подальшому навчальний заклад отримав назву Сумський сільськогосподарський технікум.

З 1 серпня 1956 р. директором технікуму було призначено Долгова Йосипа Леонтійовича, який до цього працював директором Роменського сільськогосподарського технікуму. На цій посаді він пропрацював до червня 1973 р. і був звільнений у зв’язку виходом на пенсію. З червня 1973 р. директором технікуму призено Конєва Івана Кириловича, який перейшов сюди з посади начальника Сумського обласного управління сільського господарства.