3

Об'єкт незавершеного будівництва, зведений за час шлюбу, може бути визнаний об'єктом права спільної сумісної власності подружжя із визначенням часток.

Про це йдеться в Постанові Судової палати у цивільних справах ВСУ від 7 вересня 2016 року №6-47цс16
Нерухоме майно набуває юридичний статус житлового будинку після прийняття його в експлуатацію та з моменту державної реєстрації права власності на нього. Проте, до цього, будучи житловим будинком з юридичної точки зору, об'єкт незавершеного будівництва являє собою сукупність будівельних матеріалів, тобто речей як предметів матеріального світу, щодо яких можуть виникати цивільні права та обов'язки. Тому, такий об'єкт є майном, що за передбачених законом умов може належати на праві спільної сумісної власності подружжю, і з дотриманням будівельних норм і правил — підлягати поділу між ними.
Правовий аналіз статей 60, 63, 69 СК України та статей 328, 331, 368, 372 ЦК України дозволяє зробити висновок про те, що об'єкт незавершеного будівництва, зведений за час шлюбу, може бути визнаний об'єктом права спільної сумісної власності подружжя з визначенням частки.
За позовом дружини, членів сім'ї забудовника, які спільно будували будинок, а також спадкоємців суд вправі здійснити поділ об'єкта незавершеного будівництва, якщо, враховуючи
ступінь його готовності, можна визначити окремі частини, що підлягають виділу, і технічно можливо довести до кінця будівництво зазначеними особами.
У справі, яка переглядається, суд першої інстанції, врахувавши те обставина, що спірний об'єкт незавершеного будівництва, збудований під час шлюбу за спільні

кошти подружжя, і є об'єктом спільної сумісної власності подружжя; будівництво закінчено і він фактично експлуатується за своїм функціональним призначенням, але не приймається в експлуатацію та право власності на нього не оформляється з вини відповідача; позивач позбавлена можливості здійснити зазначені дії, що перешкоджає їй реалізувати своє право на поділ набутого за час шлюбу зазначеного майна, прийшов до правильного висновку про наявність правових підстав для визнання за позивачем права на частину спірного об'єкта незавершеного будівництва.