2

За затримку ремонту придбапного мобільного телефону, споживач через суд стягнів з магазину неустойку, сума якої майже еквівалентна вартості придбаного телефону

30 січня 2015 року Позивач у магазині "Фокстрот" придбав мобільний телефон LG G3 C\H вартістю 6 774 грн. 80 коп., який вподальшому подарував своїй дружині.

28 серпня 2015 року у зв'язку із несправністю вказаного телефону Позивач передав його Відповідачу в сервісний центр для усунення недоліків.

Після спливу строку усунення недоліків відповідачем не було повернуто товар та не було повідомлено про можливість його отримання, в свою чергу на усні звернення Позивача, представниками сервісного центру неодноразово повідомлялось про перебування телефону на ремонті в іншому місті та неможливість його повернення.

24 листопада 2015 року дружина позивача звернулась до відповідача з письмовою претензією про повернення телефону.

Лише 04 грудня 2015 року товар було повернуто Позивачу особисто, про що він написав розписку та віддав працівникам сервісного центру.

Отже, мобільний телефон, що був зданий Позивачем для гарантійного ремонту Відповідачу перебував на ремонті 78 днів (!) , в свою чергу аналогічний товар Позивачеві надано не було.

Після того, як Позивач забрав відремонтований телефон, користуючись вищевказаною вимогою Закону він звернувся до суду з позовом до Відповідача про захист прав споживачів, стягнення неустойки у зв'язку із простроченням термінів повернення телефону з гарантійного ремонту.

11.08.2016р. Смілянський районний суд Черкаської області, прийняв рішення по справі, яким стягнув з Відповідача на користь Позивача суму неустойки в розмірі 5226,00 грн. (із розрахунку 67грн. ( 1% від 6774,80грн) х 78 днів).

Приймаючи вказане рішення суд керувався зокрема наступною правовою позицією :

Відповідно до положень ст. 678 ЦК України, ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати серед іншого безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк.

Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті, пред'являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача. Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених частиною першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою цієї статті.

Відповідно до квитанції № 3479, 28 серпня 2016 року позивач передав до сервісного центру «Майфон» для проведення сервісного ремонту вказаний товар, у зв'язку з виявленням недоліків. (а.с. 3)

За змістом ч. 3 ст. 709 ЦК України, п. 9 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.

Після збігу 14 денного строку відповідач неодноразово звертався до сервісного центру про повернення йому телефону, проте отримував відмови. Відповідна обставина підтверджується показаннями свідка ОСОБА_6, про те що і позивач, і вона, як його дружина неодноразово звертались до сервісного центру протягом вересня, жовтня та листопаду 2015 року.

Обставину усних звернень ОСОБА_6, яка є дружиною позивача до відповідача із вимогою повернути товар, підтвердив в судовому засіданні і представник відповідача, який повідомив, що зі слів персоналу сервісного центру така особа дійсно декілька раз зверталась до сервісного центру у вересні 2015 року.

24 листопада 2015 року відповідачу від імені ОСОБА_7 вручено лист претензію про повернення телефону, у зв'язку з перевищенням 14 -денного строку гарантійного ремонту товару, яка того ж дня прийнята працівниками АСЦ «Майфон». (а.с.51).

25 листопада 2015 року відповідачем виготовлено лист повідомлення на імя позивача, відповідно до якого мобільний телефон відремонтовано, та передано на відділ прийому АСЦ «Майфон»» для передачі власнику(а.с.33).

4 грудня 2015 року мобільний телефон LG G3 C\H передано власнику ОСОБА_2. На дану обставину вказує позивач, та підтверджує тим, що мобільний телефон знаходиться в його розпорядженні. Крім того повідомив суду, що розписку про отримання мобільного телефону у відповідний день він підписав власноручно, та передав працівникам АСЦ «Майфон» отримавши взамін мобільний телефон. В свою чергу відповідачем не надано жодних доказів повернення позивачу мобільного телефону в інший день, та заявлено про відсутність будь-яких розписок з цього приводу.

Враховуючи, що відповідачем не спростовано твердження позивача про дату повернення йому мобільного телефону 4 грудня 2015 року, суд враховує саме таку дату як встановлену в судовому засіданні.

Таким чином судом встановлено, що мобільний телефон LG G3 C\H, що був зданий позивачем для гарантійного ремонту відповідачу перебував на ремонті 78 днів ( із розрахунку: вересень -14 днів, жовтень -30 днів, листопад -30 днів, грудень 3дні), в свою чергу аналогічний товар позивачеві надано не було.

Згідно з ч. 5 ст. 709 Цивільного кодексу України, ч. 9 ст. 8 Закону України „Про захист прав споживачів за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.

Відповідно до вимог вказаної норми Закону, сума неустойки, яку відповідач зобовязаний виплатити на користь позивача становить 5 226 грн. 00 копійок (із розрахунку 67грн. ( 1% від 6774,80грн) х 78 днів).

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог, та вважає, що позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 07.10.2016р. апеляційну скаргу Відповідача відхилено, а рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Рішення Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 11.08.2016р. по справі №703/1665/16-ц
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59778710

Ухвала Апеляційного суду Черкаської області від 07.10.2016р. по справі №703/1665/16-ц
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61993171