2 Як свідчить експерта практика, останнім часом збільшується кількість експертних досліджень, пов'язаних із зловживаннями у сфері будівництва.

З цих питань призначаються судово-будівельні експертизи, а також комплексні будівельно-технічні та судово-економічні експертизи. Будівельно-технічна експертиза – одна з найбільш затребуваних, трудомістких і складних експертиз за комплексом досліджень, різновидом об'єктів вирішуваними питаннями. Об'єктами дослідження судової будівельно-технічної експертизи є будівлі, споруди, а також особливості пов'язані з їх зведенням, ремонтом, розділом, проектуванням, експлуатацією.

Вимоги для кожного виду будинків і його приміщень, установлюються Будівельними нормами і правилами (СНіП) - основним державним документом, що регламентує проектування та будівництво будинків й споруджень у нашій країні.

Судова будівельно-технічна експертиза – це процесуальна дія, яка полягає в проведенні досліджень та наданні експертом висновку з питань, які підлягають доказуванню у конкретній справі (цивільній, господарській, адміністративній) або у кримінальному провадженні.

Предмет досліджень, що виконується в межах судової будівельно-технічної експертизи, являє собою фактичні дані, які встановлюються експертом за конкретними матеріалами досудового розслідування чи судовими справами і включає:
- визначення причини, умов, обставин і механізму руйнування будівельних об'єктів, виникнення й розвитку в їх конструкціях деструктивних процесів;
- встановлення вартості будівництва й виконання будівельних і ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах будівництва, ринкової, ліквідаційної та іншої вартості завершених і незавершених будівництвом об'єктів і вартості земельних ділянок, що функціонально пов'язані з ними;
- визначення видів, якості та обсягу виконаних будівельних робіт;
- визначення можливості та варіантів реального розподілу об'єктів нерухомості між співвласниками відповідно до умов, які завдані судом при розгляді спорів щодо права власності на будівельні об'єкти та земельні ділянки.

Отже, загальним предметом досліджень, які проводяться в межах судової будівельно-технічної експертизи, є відповідність будівельного об'єкта певній нормі, правилу, регламенту.

Від результатів якісного, високопрофесійного проведення огляду об'єкта будівельно-технічної експертизи залежить обґрунтованість висновку експерта. При проведенні огляду, як правило, виникають потреби у застосуванні руйнівних методів досліджень, тому саме на цій стадії експерту необхідно чітко дотримуватись вимог статті 5 Закону України «Про судову експертизу» [1. c. 2] та п. 5 ч. 3 ст. 69 Кримінально-процесуального кодексу України [2], де вказується, що під час проведення судових експертиз об'єкти дослідження можуть бути пошкоджені або частково знищені лише у тій мірі, в якій це необхідно для дослідження та у випадку, якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Завдяки проведенню якісної фотофіксації об'єктів будівельно-технічної експертизи, у тому числі на всіх стадіях його будівництва, застосування руйнівних методів тощо, дозволить значно підвищити обґрунтованість висновків експерта, а також дозволить ініціаторам проведення дослідження отримати більш розгорнуте уявлення про об'єктивні чинники, що вплинули на формування певного висновку.

Тому, відкривайте в собі фотографа і користуйтеся цією навичкою частіше, бо раптом прийдеться замовляти будівельно - технічне дослідження))))

Перелік посилань
1. Про судову експертизу: закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Київ, 2016. 372 с.
3. Міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза». Київ.