2

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 590 «Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави».

Нові розміри компенсації були встановлені постановою Кабміну від 28 лютого 2018 року № 155.

За втрачений заробіток — cтороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові, у зв'язку з явкою до суду, компенсація обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати особи, розрахованої відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100, однак загальний розмір виплати не може перевищувати суми, розрахованої за відповідний час, виходячи із трикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За відрив від звичайних занять — стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові, у зв'язку з явкою до суду, компенсація обчислюється пропорційно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлено законом на 1 січня календарного року, в якому приймається процесуальне рішення або здійснюється процесуальна дія, і не може перевищувати його розміру, обчисленого за фактичні години відриву від звичайних занять.

Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи — компенсація не можуть перевищувати 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сукупність дій, необхідних для розгляду справи, а за витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту та за наймання житла, — стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові — не можуть перевищувати встановлені законодавством норми відшкодування витрат на відрядження.

Витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту та за наймання житла, — стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові, не можуть перевищувати встановлені законодавством норми відшкодування витрат на відрядження.

Компенсація судових витрат у цивільних та адміністративних справах здійснюється за рахунок і в межах бюджетних асигнувань судів, якими винесено відповідне рішення. Якщо обидві сторони у цивільній або адміністративній справі звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави в їх фактичному розмірі, але не більше граничних розмірів компенсації таких витрат.