Набрали чинності зміни про реєстрацію юридичної особи на підставі модельного статуту

21 квітня 2011 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту». Даним Законом внесено зміни в ряд нормативно-правових документів, які містять норми щодо створення та діяльності підприємств. Зокрема, в Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та ЗУ «Про господарські товариства». Відповідно до внесених змін підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту. Модельний статут - типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб. Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту. Однак слід зазначити, що реалізувати право на реєстрацію юридичної особи на підставі модельного статуту можна буде лише після затвердження типових форм модельних статутів Урядом. Зміни набрали чинності 28 серпня цього року.

Набрали чинності зміни про проведення електронної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

19 жовтня 2010 року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо проведення електронної реєстрації. Так, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців буде здійснюватися шляхом подання електронних документів. Державний реєстратор засвідчує лише факт створення юридичної особи/набуття фізичною особою статусу підприємця. Однак, слід звернути увагу, що для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи або державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця подаються документи виключно на паперових носіях без подання електронних документів. Дані зміни набрали чинності 13 серпня цього року.

Президент підписав Закон України "Про судовий збір" 

08 липня 2011 року Президентом України було підписано Закон України "Про судовий збір". Даний Закон передбачає розмір ставок судового збору, зокрема, за подачу позовної заяви майнового характеру передбачено судовий збір в розмірі 1% ціни позову, але не менше 0,2 розміри мінімальної заробітної плати і не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати. Цей Закон набирає чинності з 01 листопада 2011р. Отже, станом на день набрання чинності цим Законом, розмір мінімальної заробітної плати буде становити – 985 грн. 00 коп. Таким чином, судовий збір за подання позовної заяви майнового характеру буде становити 1% від ціни позову, але не менше 197 грн. 00 коп. і не більше 2955 грн. 00 коп. Із позовної заяви немайнового характеру та позовних заяв про розірвання шлюбу судовий збір буде становити 0,1 розмір мінімальної заробітної плати (98 грн. 50 коп.). За подання позовних заяв майнового характеру до господарських судів судовий збір передбачається у розмірі 2% ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат, тобто не менше 1477 грн. 50 коп. і не більше 59100 грн. 00 коп. Також Законом вводиться плата у вигляді судового збору за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання (15 грн. 00 коп.) та за роздрукування технічного запису судового засідання (5 гривень за кожний аркуш тексту на папері формату А4). Примітка: Дані розрахунки проведені відповідно до розміру мінімальної заробітної плати на момент набрання чинності Законом України "Про судовий збір". А, отже, після зміни розміру мінімальної заробітної плати суми судового збору, прив’язані до її розміру, мають перераховуватись. І, відповідно, у разі збільшення мінімальної заробітної плати будуть змінюватись у бік збільшення. Закон набирає чинності з 01.11.2011р.