2 липня 2012 р. була прийнята постанова «Про створення Державного земельного банку», згідно з якою державний земельний банк України здійснює:

•    кредитування безпосереднє, або опосередковане через механізм гарантій,  сільськогосподарських  товаровиробників  під заставу землі, іншої нерухомості та майна;

•    кредитування громадян під заставу нерухомості для розвитку особистого селянського господарства;

•    контроль за цільовим використанням наданих кредитів;

•    купівлю, продаж, передачу в оренду, та оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства;

•    участь в реалізації державних цільових програм, спрямованих на підтримку та розвиток агропромислового комплексу;

•    іншу банківську діяльність відповідно до чинного законодавства.

Отже, встановлені законодавством сьогодні банківські фінансові механізми та інструменти дозволяють земельному банку здійснювати залучення дешевих ресурсів та їх перерозподіл між всіма сільгоспвиробниками з повною  прозорістю.  Маючи у своєму банківському арсеналі відповідні фінансові інструменти для монетизації земельного ресурсу Держави земельний банк в змозі підтримати втілення пріоритетних програм Держави з розвитку села без додаткових навантажень на  бюджет.

Крім того, саме ця фінансова установа надасть можливість Державі дотримуватись справедливої цінової політики на ринку земель з підтримкою дрібних фермерів.

Запровадження земельного ринку передбачає і запровадження цивілізованих та прозорих фінансових відносин, без яких розвиток цього ринку є неможливим, і саме державний фінансовий агент (державний земельний банк) має змогу підтримати розвиток земельного ринку при встановлених законодавством обмеженнях стосовно ефективного використання земель сільськогосподарського призначення.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 липня 2012 р. № 609

Київ

Про створення Державного земельного банку

 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити публічне акціонерне товариство “Державний земельний банк” (далі - Банк) із статутним капіталом 120000000 гривень, сто відсотків статутного капіталу якого належить державі.

2. Для формування статутного капіталу Банку здійснити розміщення та випуск 120000000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства:

здійснити для формування статутного капіталу Банку сплату акцій за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2012 рік;

подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України для затвердження проект статуту Банку.

Прем'єр-міністр України                                                                           М.АЗАРОВ