05.07.2012 року в другому читанні було прийнято законопроект «Про зайнятість населення», який 31.07.2012 року направлено на підпис Президенту України.

Проект Закону України „Про зайнятість населення” (нова редакція) розроблено на виконання пункту 67.1 Національного Плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 р. № 187.

Розроблення законопроекту зумовлене необхідністю удосконалення механізмів державного регулювання у сфері зайнятості населення відповідно до сучасних вимог соціально-економічного розвитку країни, гармонізації законодавства про зайнятість населення з міжнародними правовими нормами.

Пріоритетом повинна стати концентрація зусиль державних органів, соціальних партнерів та інших суб’єктів ринку праці на охоплення офіційною зайнятістю всіх працездатних громадян, особливо безробітних, створення нових робочих місць і підвищення конкурентоспроможності робочої сили.

До основних проблем, що потребують вирішення державою для забезпечення стабільного функціонування національного ринку праці, належать:

 • високий рівень тіньової зайнятості;
 • високий рівень економічно неактивного населення працездатного віку – майже 8 мільйонів. За умови створення сприятливого середовища на ринку праці 40 відсотків з них може розглядатися як суттєвий ресурс для відновлення трудового потенціалу держави;
 • низький рівень зайнятих у співвідношенні до всього населення - 44% при середньосвітових показниках 60,2%;
 • відставання якості робочої сили від потреб сучасної економіки;
 • дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили практично за всіма групами професій. Як наслідок, у середньому по Україні наприкінці 2011 року на одну вакансію претендувало 8 осіб;
 • суттєвий рівень безробіття серед молоді (особливо до 25 років). У 2011 рівень безробіття у віковій категорії 15-24 становив майже 20%;
 • на фоні недостатньо сприятливого інвестиційного клімату, відчутно низьким залишається рівень підприємницької ініціативи громадян, що, зокрема, свідчить про необхідність приділити більшу увагу механізмам державної підтримки підприємницької діяльності громадян.

З метою стимулювання зайнятості населення положеннями законопроекту пропонується запровадити наступні механізми, зокрема:

 • роботодавцю, який буде працевлаштовувати на новостворені робочі місця молодь на перше робоче місце, осіб віком від 50 років та інших з числа неконкурентоспроможних громадян на ринку праці строком не менше ніж на два роки компенсуватимуться витрати пов’язані із сплатою єдиного соціального внеску без обмежень щодо розміру заробітної плати протягом першого року;
 • роботодавець, який виконуватиме державні цільові програми, якими передбачено створення нових робочих місць, та інфраструктурні проекти за кошти державного та місцевих бюджетів залучатиме до таких робіт безробітних, а одним із показників ефективності реалізації таких проектів буде створення нових робочих місць;
 • роботодавець, який протягом року забезпечував створення робочих місць та забезпечував виплату заробітної плати у розмірі не нижче 3 мінімальних заробітних плат в наступному році має право на зменшення  розміру єдиного соціального внеску;
 • стимулювання місцевої влади до покращення інвестиційного клімату в регіоні, створення нових робочих місць шляхом внесення зміни до Бюджетного кодексу України в частині збільшення нормативу відрахувань від податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до доходів бюджетів сіл, селищ, міст районного значення.
 • для стимулювання самозайнятості населення, їх підприємницької ініціативи Державна служба зайнятості безоплатно забезпечуватиме організацію консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності;
 • суб’єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця та працевлаштовує на них безробітних строком не менше ніж на два роки, протягом першого року отримає щомісячну компенсацію у розмірі мінімального страхового внеску.
 • для студентів денної форми навчання ВНЗ та ПТУ буде запроваджено стажування з відкриттям трудової книжки;
 • молодим спеціалістам, які погодилися працювати у сільській місцевості надаватимуться «стартові виплати»;
 • особи, віком від 45 років (страховий стаж більше 15 років) отримають право на „ваучер” на професійне навчання;
 • професійне навчання безробітних буде здійснюватися на замовлення роботодавця під конкретне робоче місце або для самозайнятості особи;
 • запровадження навчання безробітних інтегрованим робітничим професіям;
 • запровадження механізму підтвердження професійної кваліфікації, здобутої шляхом неформального навчання для незайнятого населення.

Прийняття законопроекту та його реалізація сприятиме поліпшенню ситуації на національному ринку праці, стимулюватиме роботодавців до створення робочих місць, поліпшить інвестиційний клімат в державі.

Викладач Бісік С.Г.