Наказ Мінагрополітики від 19.02.2013 р. №104 чинний з 26.03.2013 р.

Мінагрополітики затвердило Порядок оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства.

Так, з метою припинення порушення земельного законодавства та усунення його наслідків державний інспектор вручає (надсилає) особі, яка його здійснила, чи особі, яка є відповідальною за дотримання вимог земельного законодавства, припис.

Строк усунення наслідків правопорушення встановлюється держінспектором, але не більше 30 днів.

Припис складається у двох примірниках. Перший примірник припису залишається у держінспектора, другий вручається під підпис або надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення особі, яка вчинила порушення земельного законодавства.

Держінспектор у день вручення припису особі, яка вчинила порушення земельного законодавства, зобов'язаний зареєструвати його у журналі реєстрації приписів. Реєстраційні номери на оригіналі та другому примірнику припису мають бути однаковими та відповідати порядковому номеру реєстрації припису в журналі реєстрації приписів.

У разі невиконання припису протягом зазначеного у ньому строку держінспектор складає протокол про адміністративне правопорушення.

Особа, якій вручено припис, має право звернутися до керівника територіального інспекційного органу щодо оскарження дій держінспектора, який вручив припис.

Скарга розглядається відповідним інспекційним органом у 10-денний строк з дня її отримання.

Викладач правових дисциплін А.С. Сраб’янц