Друк

05.08.2013р. Міністерством юстиції України за № 1324/23856 зареєстровано Наказ Мінюсту № 1556/5 від 31.07.2013р., яким затверджено Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Згідно з Положенням судам загальної юрисдикції на безоплатній основі надається безперешкодний доступ до відомостей названого Реєстру.

Відповідальним за організацію доступу суду до Єдиного державного реєстру та контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації згідно Положення визначено керівника апарату суду. Використання судом інформації з Реєстру здійснюється у формі спеціального витягу, що формується суддею, який розглядає справу, і підписується ним же. При пошуку відомостей суддя повинен позначити мету отримання спеціального витягу із зазначенням номера справи, яку він розглядає. За вибором судді в спеціальний витяг включаються відомості, актуальні на дату формування виписки або на дату, визначену суддею в електронному запиті. Факт формування спеціального витягу фіксується на Реєстраційному порталі з вказівкою дати і часу його формування, мети отримання, прізвища, імені, по батькові судді. Зазначене Положення набуде чинності через 30 днів з дня офіційного опублікування.

Викладач правових дисциплін А.С. Сраб’янц