Друк

Своєю постановою від 16 вересня 2013 № 365 Національний банк України зобов'язав при валютних переказах по Україні зараховувати одержувачам лише еквівалент у гривні.

Система зарахування надходжень з-за кордону на даний момент не змінилася.

Вимога зараховувати кошти у гривневому еквіваленті не поширюється на операції по зарахуванню відсотків на залишок коштів на поточному або депозитному рахунках, з казначейськими зобов'язаннями України та облігаціями внутрішньої державної позики, купівлі-продажу, обміну іноземної валюти, з валютою, отриманою в порядку спадкування, дарування, з повернення коштів (помилково перерахованих або надміру сплачених).

Викладач правоих дисциплін Безрук Л.А.