Верховний Суд України в своїй постанові від 04.09.2013 по справі № 6- 67цс13 проаналізувавши законодавство прийшов до таких висновків. Перш за все згідно ст.608 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється смертю боржника, якщо воно є нерозривно пов'язаним з його особою і у зв'язку з цим не може бути виконане іншою особою.

На думку ВСУ обов'язок нарахування відсотків законодавством пов'язаний саме з самим фактом перебування коштів на депозитному рахунку , а не з якими-небудь іншими факторами про що свідчать імперативні положення ч. 5 ст. 1061 ЦК , що вимагають нарахування встановлених договором відсотків за весь строк з дня , наступного за днем надходження вкладу у банк, і до дня , який передує його поверненню вкладникові або списанню з депозитного рахунку на інших підставах. Взявши це до уваги ВСУ визначив що права вкладника як кредитора за банківським вкладом і, зокрема , право на отримання відсотків згідно з договором не припиняються у зв'язку з його смертю, тому що не є правами , які відповідно до ст . 1219 ЦК не входять до складу спадкової маси. Отже обов'язок банку виконати свої зобов'язання за договором банківського вкладу в повному обсязі, зокрема , нарахувати відсотки за весь термін перебування покладених коштів на депозитному рахунку до моменту їх списання. При цьому спадкоємці вкладника мають право на отримання даних відсотків у повному обсязі.