DSC 1594a Організація активних форм навчання передбачає моделювання різних ситуацій, використання інтелектуальних та рольових ігор, вирішення проблемних ситуацій. Головною ідеєю використання активних форм навчання є розкриття творчого потенціалу майбутніх фахівців економічного профілю, бажання навчити студента думати, аналізувати, узагальнювати, визвати інтерес до навчання. Усім потрібно зрозуміти, що якісна освіта сьогодні – це не лише певна сума знань, умінь та навичок. Ринкова орієнтована економіка вимагає формування в майбутніх фахівців нових професійно – важливих якостей: особистісної та професійної мобільності, креативності, стресостійкості, здатності до прийняття нестандартних рішень. На мою думку, серед активних форм і методів навчання на особливу роль заслуговує інтелектуальна гра. Саме ця форма занять сприяє розвитку особистості студента, його творчого потенціалу, формує здатність до колективного мислення, яке так необхідне в подальшій практичній діяльності майбутнього фахівця.

13 листопада семінарське заняття на тему: «Розподіл НД і формування доходів населення країни» було проведено в формі інтелектуальної гри між командами 221 та 231 групи, які відповідно мали назву «Радість» та «Економіка».

Студенти отримували послідовні і цілеспрямовані пізнавальні завдання, які вирішували під керівництвом викладача. У грі використовувались прийоми, що розкріпачують студентів, викликають бажання розв'язати проблеми під час гри.

Перемогу отримала команда «Економіка» з рахунком 10:9 вона перемогла команду «Радість». В процесі гри забезпечувалась міждисциплінарна інтеграція, висока активність студентів, вміння знаходити правильні рішення, активізація процесу навчання.

А.М. Самойленко викладач економічних дисциплін