DSC 0196s

Сучасна дидактика пропонує різні підходи до навчання. Офіційно визнаний – знаннєвий. На нього орієнтується більшість викладачів, він є визначальним за наслідками різних перевірок навчальних закладів, зокрема акредитації, яку наш заклад буде проходити у 2015-2016 навчальному році зі спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Економіка підприємства». Компонентами змісту освіти є не лише знання, а і способи діяльності, емоційно-ціннісне ставлення до світу, досвід репродуктивної і творчої діяльності.

Сьогодні все більше прихильників знаходить компетентнісний підхід до освіти. Він передбачає розвиток здатності діяти, використовуючи всі наявні ресурси особистості: знання, вміння логічно мислити, волю, швидкість реакції і духовність. Потрібно мати не лише достатню суму знань, а й володіти певними особистісними характеристиками, вмінням зорієнтуватися в потоці інформації, вчасно знайти й відібрати з потоку інформації потрібну в даній ситуації, перетворити знання в дії й досягти результату. При такому підході до викладання політекономії і використовую інтелектуальні ігри, які є ефективним методом інноваційних форм навчання, бо досить живо сприймаються студентською аудиторією і дають позитивні результати. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування вольових сфер, дає відчуття потреби в самоосвіті, сприяє розвитку творчої особистості.

Підсумковий семінар з політекономії був проведений у формі інтелектуальної гри між командами «Фінансист» (221 група) та «Економіст» (321 група). Гра проводилась у три раунди, які містили від 10 до 15 запитань. У першому раунді кожна правильна відповідь оцінювалася в 1 бал, у другому – в 2 бали і більш складні питання третього раунду – в 3 бали. За підсумками трьох раундів перемогла команда «Економіст», що набрала 47 балів, команда «Фінансист» - 19 балів. Одноосібним лідером стала Куниця Тетяна (321 група), яка набрала 19 балів. Кращим серед гравців команди 221 групи став Івашина Богдан з сумою 9 балів.

Атмосфера зацікавленості студентів, розвиток пам'яті, інтелекту, мови не могли не порадувати викладача! Досвід роботи декількох років дозволяє стверджувати, що впровадження інтелектуальних ігор у навчальний процес є виправданим.

Викладач економічних дисциплін Самойленко А.М.