Виходячи з сучасних принципів гуманізації освіти, викладачі коледжу СНАУ намагаються створити всі умови для творчого розвитку особистості кожного студента. Цілеспрямована і системна робота дає можливість готувати висококваліфікованих спеціалістів. На жаль, сьогодні ще є шаблонність та одноманітність у навчанні, що вбиває у студентів інтерес до вивчення тієї чи іншої дисципліни і д навчання в цілому. Ті, хто позбавлені великої радості відкриття, поступово втрачають здатність творити. Різноманітні методичні прийоми, типи завдань, нетрадиційні форми – це те, що формує творчі здібності студентів.

У межах тижня обліково-фінансових та економічних дисциплін в 121 групі було проведено семінарське заняття на тему: «Товарно-грошові відносини» у формі інтелектуальної гри.

Студенти самостійно готуються до проведення гри за допомогою детально розроблених вказівок. Група розбилася на 3 команди. Кожна команда мала свій номер, обрала капітана, який мав право відповіді. Час на правильну відповідь не відводився. Питання були короткими, і хто першим давав правильну відповідь, отримував 1 бал. Перемога дісталась тій команді, яка дала найбільшу кількість правильних відповідей.

У даному виді завдань є емоційна привабливість, висока мотивація діяльності. Проводячи мотивацію навчальної діяльності, викладач широко використовує різні легенди, загадки, цікаві факти з художньої літератури, історичні довідки, практичне застосування знань з даної теми. Така гра сприяє вмінню самостійно працювати з різною літературою, вирішувати проблемні питання, розвиває пізнавальну і творчу ініціативу, що сприяє вихованню дійсно творчої людини, спеціаліста, який зможе творчо застосувати набуті знання у майбутній професії.

Викладач політекономії Самойленко А.М.