Метою вивчення дисципліни є формування знань теорії та практики роботи органів казначейства щодо касового виконання бюджету, вивчення завдань функцій і структури органів Державного казначейства, вивчення методів контрольної роботи органів казначейства та взаємодії з іншими фінансовими органами тощо.

Дисципліна вивчається студентами спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.03050801 «Фінанси і кредит» у 6 семестрі. Вид підсумкового контролю – залік.

Зміст дисципліни:

1.Становлення та розвиток казначейської справи в Україні
2.Нормативно-правове регулювання казначейської справи в Україні
3.Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України
4.Платіжна система виконання бюджетів
5.Казначейське обслуговування бюджетів за доходами
6.Казначейське обслуговування бюджетів за видатками
7.Обслуговування державних цільових фондів
8.Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів
9.Контроль у системі казначейства

Дисципліна 100 % забезпечена мультимедійними матеріалами:

Контроль у системі казначейства pdf завантажити 2.25 Mb

Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України pdf завантажити 2.77 Mb

Організація касового виконання видаткової частини Державного бюджету України pdf завантажити 2.18 Mb

Становлення та розвиток казначейської справи в Україні pdf завантажити 2.85 Mb