Мета вивчення дисципліни – вивчення сутності і ролі страхування, організації розвитку страхового ринку, державного регулювання страхової діяльності, набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг.

Дисципліна вивчається студентами спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» у 5 семестрі після чого складається залік.

Зміст дисципліни включає наступні теми:

1. Сутність, принципи і класифікація страхування.·
2. Державне регулювання страхової діяльності.
3. Страхові ризики та їх оцінювання.
4. Страховий ринок.
5. Страхові послуги та особливості їх реалізації.
6. Порядок укладання та ведення страхової угоди.
7. Страхування життя.
8. Медичне страхування та страхування від нещасних випадків.
9. Сільськогосподарське страхування.
10. Автотранспортне страхування.
11. Страхування майна і відповідальності громадян.
12. Фінансова діяльність страхової компанії.

Дисципліна 100 % забезпечена мультимедійними матеріалами:

Страховий ринок pdf завантажити 3.52 Mb

Автокаско pdf завантажити 2.06 Mb

Страхова компанія "Оранта - життя" pdf завантажити 2.36 Mb

Порядок укладання та ведення страхової угоди pdf завантажити 847.18 Kb