В рамках тижня економічних дисциплін, який розпочався 18 листопада 2013 року, в читальній залі коледжу СНАУ була проведена науково – теоретична конференція зі студентами другого курсу обліково – фінансового відділення з питань глобалізації економіки та загальноцивілізаційних проблем людства. В своїх доповідях студенти дослідили позитивні та негативні моменти глобалізації.

Особливий інтерес у присутніх викликали доповіді Баранніка Андрія на тему: «Глобалізація як закономірний процес світогосподарського розвитку», Іванченка Андрія «Суперечності глобалізації та її моделі», Демченко Оксани «Стратифікація країн світу як результат глобалізації». Актуальними і цікавими були доповіді Будко Анастасії, Харлам Наталії з глобальних проблем сучасності. І нікого не залишило байдужим питання інтеграції економіки України до Європейського союзу. Це питання дослідили Волкова Каріна, Левенець Артем та Петренко Анастасія. Студенти в результаті обговорення цих важливих питань дійшли висновку, що альтернативи глобалізації світової економіки в сучасних умовах не існує.

Самойленко А.М., викладач економічних дисциплін