В ринкових умовах процес підготовки студентів спеціальності «Економіка підприємства» повинен проходити у постійному зв'язку із сучасними умовами виробництва. З огляду на це у рамках вивчення дисциплін «Економіка і нормування праці», «Планування та організація діяльності підприємства», «Основи маркетингу» та «Управління витратами» 20.11.13 р проведена екскурсія студентів коледжу СНАУ до сільськогосподарського виробничого кооперативу агрофірми «Перше травня» с.Великі Вільми Сумського району, в результаті якої ознайомились із організацією діяльності економічної служби господарства.

3 4 6

Під час спілкування із головним економістом підприємства Павлючок Ніною Олексіївною розглядались питання особливості функціонування сільського господарського виробничого кооперативу, студенти ознайомились із обов'язками та взаємозв'язком спеціалістів економічної та бухгалтерської служби. Студенти ознайомились із особливостями встановлення норм праці та оплати праці в умовах впровадження у виробництво нових технологій та нової техніки. Особливий інтерес у студентів викликали питання практики визначення планових та аналізу фактичних показників собівартості продукції господарства, та причин низької ефективності виробництва окремих видів продукції сільського господарства. Крім того розглядались питання пов'язані із особливостями збуту готової продукції та досвіду взаємодії підприємства із постачальниками з метою підтримки платіжного балансу підприємства.