Покутня Ніна Олексіївна

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

Працює в коледжі Сумського національного аграрного університету з 1987 року.

 DSC2389З 1999 року виконує обов'язки завідуючої обліково-фінансовим відділенням.

З 2010 року є членом комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму "Економіка і підприємництво" НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

Освіта:

1976-1979 – навчалася у Сумському сільськогосподарському технікумі за спеціальністю «Бухгалтерський облік у сільськогосподарському виробництві».

В 1983 р. закінчила Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту ім.В.В.Докучаєва за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності у сільському господарстві» і отримала кваліфікацію економіст по бухгалтерському та аналізу у сільському господарстві.

В 1987 р. закінчила Педагогічний факультет Української ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарської академії і присвоєна кваліфікація викладача за спеціальністю «Бухгалтерський облік на с/г підприємствах».

В 2001 р. отримала свідоцтво з курсу комп'ютерної техніки та сучасного програмного забезпечення за спеціальністю "Оператор з уведення даних ЕОМ".

В 2013 р. отримала свідоцтво і здобула професію "Оператор з комп'ютерного набору".

 

Підвищення кваліфікації:

2010, 2011, 2013, 2014, 2015 рік – участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Нові інформаційні технології в освіті».

2012 рік – Інститут післядипломної освіти та дорадництва СНАУ, викладач бухгалтерського обліку та інформаційних систем і технологій в обліку.

2013 рік – здала сертифікований екзамен ««1С: Професіонал» на знання особливостей і використання програми «1С:Бухгалтерія 8 для України».

2014 рік – участь у конференції «ІТ - інновації в освіті і підготовці ІТ - спеціалістів, ІТ - користувачів» в рамках національного фіналу Міжнародної студентської Олімпіади в сфері інформаційних технологій «IT-Universe - 2013/14».

2015 рік – участь у конференції «ІТ - інновації в освіті і підготовці ІТ - спеціалістів, ІТ - користувачів» в рамках національного фіналу Міжнародної студентської Олімпіади в сфері інформаційних технологій «IT-Universe - 2014/15».

2015 рік – Інститут післядипломної освіти та дорадництва СНАУ, викладач бухгалтерського обліку та інформаційних систем і технологій в обліку.

2017 рік - участь у конференції «ІТ - інновації в освіті і підготовці ІТ - спеціалістів, ІТ - користувачів» в рамках національного фіналу Міжнародної студентської Олімпіади в сфері інформаційних технологій «IT-Universe - 2016/17»

 

Викладає наступні дисципліни:

  • Бухгалтерський облік;
  • Інформаційні системи і технології в обліку;
  • Інформаційні системи і технології на підприємстві.

 

Навчально-методична робота:

2011 рік

1. Участь у роботі робочої групи та комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму "Економіка і підприємництво" НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України з незалежного дистанційного тестування .

2012 рік

1. Участь у складі делегації України в рамках інноваційного педагогічного проекту з підготовки фахівців у галузі сільського господарства у ліцеї La Sausseya Центрального регіону Франції.

2. Участь у роботі робочої групи та комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму "Економіка і підприємництво" НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України з удосконалення «Положення про огляд-конкурс на кращу організацію роботи лабораторії «Навчальна бухгалтерія»

2013 рік

1. Участь у роботі комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму "Економіка і підприємництво" НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України.

2014 рік

1.Участь у роботі комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму "Економіка і підприємництво" НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України

2015 рік

1. Участь у роботі комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму "Економіка і підприємництво" НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України

       2016 рік

1.Участь у роботі комісії методики навчання та інформатизації методичного забезпечення підготовки фахівців із спеціальностей напряму "Економіка і підприємництво" НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

 

Участь у виставці передового педагогічного досвіду НМЦ:

З 1989 року є постійним учасником виставки передового педагогічного досвіду НМЦ. У 2003 р. Занесена до Книги пошани НМЦ.

2008 – Опорний конспект лекцій з дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку»

2009 – Організація і методика проведення олімпіад і конкурсів з облікових дисциплін.

2010 – Мультимедійне забезпечення лекцій дисципліни «Бухгалтерський облік».

2011 – Науково-дослідницька робота студентів з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку». Навчально-методичний комплекс дисципліни «Бухгалтерський облік»

2012 – Методичні матеріали навчальної практики з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку" (з використанням прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8 для України».

2013 – З досвіду роботи лабораторії «Навчальна бухгалтерія». Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні облікових дисциплін в середовищі Мооdle Відеофільм Покутня Н.О., Гриценко В.Л., Мусієнко О.В., Недогібченко І.В., Підлісний І.С.

2014 - Відеофільм «Автоматизація обліку грошових коштів в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2 для України».

2015 - Презентації зі створення і функціонування інформаційних систем та автоматизації обліку з використанням програми «1С:Бухгалтерія 8.2 для України»)

2016 – Електронний ресурс відкритого типу. Дисципліна «Бухгалтерський облік»

2017 – Електронний ресурс відкритого типу. Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку»

 

  

Автор

1. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» для перевірки рівня підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства». 2011 р.

2. Положення про огляд-конкурс на кращу організацію роботи лабораторії «Навчальна бухгалтерія» із спеціальності 5.03050901 "Бухгалтерський облік" для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 2012р.

3.Тестові завдання з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» для перевірки рівня підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства». 2016 р.

 

В тому числі рецензувала наступні матеріали:

1. Рецензія на програму для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації із спеціальності 5.03050901 "Бухгалтерський облік" «Вступ до спеціальності» - 2011 р.

2. Рецензія на програму для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації із спеціальності 5.03050801 "Фінанси і кредит" «Вступ до спеціальності» - 2011 р.

3. Рецензія на Положення про лабораторію «Навчальна бухгалтерія» із спеціальності 5.03050901 "Бухгалтерський облік" для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. (укладач: Осадчук Л.А.. – викладач Шепетівського технікуму Подільського ДАТУ).

4. Рецензія на тестові завдання з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» для перевірки рівня підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» для студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації – 2011 р..

 

Опубліковані наступні наукові матеріали:

1. Покутня Н.О. Облік – це філософія бізнесу // Вісник (Суми) – 2000: 19 грудня.

2. Покутня Н.О. З досвіду впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (номінація: Науково-дослідна робота викладача) // Наука та практика – 2007: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / – Полтава, 2007.с.165-167.

3. Покутня Н.О. Регіональний огляд-конкурс на кращу організацію роботи лабораторії «Навчальна бухгалтерія» стартував на Сумщині // Освіта АПК. 2007. №6

4. Покутня Н.О. Використання інтерактивних технологій навчання (дискусій при викладанні бухгалтерського обліку. Організація навчально-виховного процесу. З досвіду роботи ВНЗ І-ІІ р.а. Випуск 13. Немішаєво.2008. с.134-137.

5. Покутня Н.О. Використання програми «1С:Підприємство» під час навчальної практики студентів. Вісник СНАУ. 2016.

 

Відкриті заходи:

2007 – відкрите заняття з навчальної практики з інформаційних систем і технологій в обліку з використанням елементів ділової гри.

2007 – підготовка і участь у проведенні регіонального конкурсу на кращу лабораторію «Навчальна бухгалтерія»

2008 - обласний конкурс з бухгалтерському обліку

2009, 2010,2011 - обласний конкурс з використання Комп'ютерних технологій в бухгалтерському обліку

2011 – відкрите заняття. Лекція з дисципліни «Бухгалтерський облік» по темі «Форми бухгалтерського обліку».

2017 - відкрите заняття. Практичне заняття з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» по темі «Автоматизація обліку реалізації готової продукції »

 

Інша діяльність:

2008 – підготовка до участі в регіональному та Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращу лабораторію «Навчальна бухгалтерія» на базі НМЦ аграрної освіти «Навчально-методичний центр».

2007 - проведений на базі НМЦ аграрної освіти «Навчально-методичний центр» майстер-клас на тему: «Використання інтерактивних технологій навчання (дискусій) при викладанні бухгалтерського обліку».

2009, 2010, 2011 – участь у Всеукраїнському конкурсі з використання Комп'ютерних технологій в бухгалтерському обліку

2010 – участь у засіданні обласного методичного об'єднання завідувачів відділень ВНЗ І-ІІ р. а. Виступ на тему: «Організація самостійної роботи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій».

2013 - участь в регіональному та Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращу лабораторію «Навчальна бухгалтерія» на базі НМЦ аграрної освіти «Навчально-методичний центр».

2014 – участь у Міжнародній студентській Олімпіаді в сфері інформаційних технологій «IT- Universe» (конкурс «Використання 1С:Бухгалтерії» - Україна).

Східний регіон Міжнародної студентської Олімпіади

І місце – Гайтина Марія, ІІ – Випірайленко Тетяна, ІІІ – Чижова Тетяна

2014 – участь у Всеукраїнському конкурсі з використання Комп'ютерних технологій в бухгалтерському обліку

2015 – участь у Міжнародній студентській Олімпіаді в сфері інформаційних технологій «IT- Universe» (конкурс «Використання 1С:Бухгалтерії» - Україна). Регіональний і національний фінал.

Східний регіон Міжнародної студентської Олімпіади

І місце – Іванченко Андрій, ІІ – Будко Анастасія, ІІІ – Ярцова Ольга, ІV- Харлам Наталія

2017 – участь у Міжнародній студентській Олімпіаді в сфері інформаційних технологій «IT- Universe» (конкурс «Використання 1С:Бухгалтерії» - Україна).

Регіональний етап. Східний регіон Міжнародної студентської Олімпіади І місце – Білоконь Діана, ІІ – Бур'ян Наталія, ІІІ – Великанов Владислав, ІV- Сахненко Дар'я.

 

Національний фінал - Білоконь Діана, Бур'ян Наталія.