Скопова Олена Сергіївна

Викладач фінансових дисциплін вищої категорії, аспірант кафедри фінансів

Сумського національного аграрного університету

В коледжі СНАУ працює з 1 вересня 2004 року.

 DSC2424У 1999 році закінчила технікум СНАУ і отримала кваліфікацію молодшого спеціаліста з обліку. Далі продовжила навчання в Сумському національному аграрному університеті на спеціальності «Фінанси і кредит». У 2002 році отримала кваліфікацію магістра з бухгалтерського обліку з правом викладання. Проходила стажування на виробництві: 2002 рік «Завод обтяженихбурильних та ведучих труб» (помічник бухгалтера) та 2008 рік Сумська обласна дирекція Національної страхової компанії «Оранта» (фінансовий відділ). У 2010 році закінчила СДПУ ім. А.С. Макаренка отримала вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія» та здобула кваліфікацію – практичний психолог. У 2011 році навчалася в центрі післядипломної освіти на базі Сумського національного аграрного університету.

З 2015 року є аспірантом кафедри фінансів Сумського НАУ (заочна форма навчання). Тема дослідження: «Фінансове забезпечення відтворення природних ресурсів в аграрній сфері».

З 2004 року виконує обов'язки куратора академічної групи (випустила 5 груп спеціальності «Фінанси і кредит»).

У 2010 році отримала Подяку директора навчально-методичного центру Міністерства аграрної політики та продовольства України за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм у підготовці та проведенні майстер-класу для викладачів аграрних вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації.

У 2015 році отримала Подяку ректора Сумського національного аграрного університету за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, активну участь в удосконаленні навчально-методичного забезпечення, сумлінну працю, впровадження інноваційних технологій навчання.

У 2016 році отримала Подяку директора науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Міністерства освіти і науки України за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, впровадження інноваційних технологій в освітній процес, активну участь в удосконаленні навчально-методичного забезпечення в аграрних вищих навчальних закладах та плідну співпрацю з Науково-методичним центром «Агроосвіта».

У тому ж році була нагороджена дипломом державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» за зайняте І місце у конкурсі «Педагогічні інновації» у номінації «Інноватика в організації самостійної роботи студентів».

У жовтні 2016 року прийняла участь у семінарі на тему «How to Apply for Scholarship within International Mobility Programme» та отримала відповідний сертифікат.

У березні 2017 року прослухала теоретично-практичний курс по роботі з комп’ютерною програмою «M.E.Doc» та отримала відповідний сертифікат.

У травні 2018 року прийняла участь у І турі конкурсу «Кращий урок з Фінансової грамотності».

Широко використовує в своїй діяльності інформаційно-комунікаційні технології у навчанні. Проводить атестації згідно програми з використанням комп'ютерної програми «My Test» та «Test X», демонструє відеофільми, презентації створені за допомогою програми PowerPoint. В рамках реалізації методичної проблеми ЦМК активно пропагує використання електронних навчально-методичних комплексів у коледжі. В повному обсязі наповнила навчально-методичними матеріалами оболонку Moodle з дисциплін, які викладає.

 

Викладає наступні дисципліни:

  • Фінанси
  • Фінанси підприємства
  • Страхові послуги
  • Казначейська справа
  • Інвестування
  • Гроші та кредит
  • НП з Фінансів

  • НП з фінансового обліку

 

Участь у виставці передового педагогічного досвіду НМЦ.

Було підготовлено та прийнято на виставку:

2005р – Тести з дисципліни «Гроші та кредит»;

2006р. - Робочий зошит з навчальної практики з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 5.050104 «Фінанси»;

2007р. – Методичні рекомендації для виконання письмової контрольної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів – заочників спеціальностей 5.050111 «Бухгалтерський облік», 5.050107 «Економіка підприємства»;

2008р. – Опорний конспект в схемах з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 5.050104 «Фінанси»;

2009р. – Навчальний посібник «Фінанси підприємств: в таблицях і схемах» для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси та кредит» .

2010р. – мультимедійне забезпечення лекцій з дисципліни «Гроші та кредит».

2010р. – звіт-щоденник для проходження виробничої практики для студентів спеціальності «Фінанси і кредит».

2011р. - мультимедійне забезпечення лекцій з дисципліни «Фінанси».

2012р. – Мультимедійне забезпечення з дисципліни «Інвестування».

2013р. – Мультимедійне забезпечення з дисципліни «Фінанси підприємства».

2014 р. - Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємства».

2015 р. – Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси підприємства».

2016 – Мультимедійне забезпечення з дисципліни «Страхові послуги».

 

Публікації:

1. Організація виховної роботи // Джерело. Газета коледжу Сумського національного аграрного університету. – Суми. – 2007 - № 5.

2. Використання ІКТ при викладанні фахових дисциплін // Сумський державний університет, 2010

3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні фінансових дисциплін в коледжі СНАУ / О.С. Скопова // Наука і методика: Збірник науково-методичних праць, Київ: Агроосвіта – 2014 - с. 23 – 29.

4. Скопова О.С. Формування екологічних фондів із залученням венчурного фінансування // Приазовський економічний вісник, Запоріжжя, № 4(04) 2017 р. – стор. 94-100.

 

Участь у наукових конференціях:

- Скопова О.С. Основні екологічні проблеми Сумської області та шляхи їх вирішення / О.С. Скопова // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization, - Klaipeda: Baltija Publishing – 2016 - p.223-226

- Скопова О.С. Сутність та значення відтворення природних ресурсів // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-21 квітня 2016 р.) Том І., с. 334.

- Скопова О.С. Механізми кредитування малого та середнього агробізнесу в Україні / О.С. Скопова // International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Kielce, Poland: Baltija Publishing – 2017 - р. 149 – 151.

- Скопова О.С. Система екологічних платежів // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19-21 квітня 2017 р.) Том І., с. 56.

- Скопова О.С. Екологічне страхування / О.С. Скопова // Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції: тези доповідей Всеукраїнської інтернет-конференції 9-11 травня 2018 р. / за ред. І.О. Мельник та ін. – Миколаїв, 2018. – с. 39.

- Скопова О.С. Екологічні податки в країнах Євросоюзу / О.С. Скопова // Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку економічної системи з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів», Дніпро – 2018.

 

Прийнято участь:

- у виконанні науково-дослідної роботи за темою «Оцінка рівня страхового захисту сільськогосподарських підприємств» (№ державної реєстрації 0115u001052, 2015-2017 р.р.);

- в колективній монографії: Скопова О.С., Страхові ризики присутні в аграрній сфері Сумської області // Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємств: монографія /за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В.// - Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018, С.268-283

 

За поданням НМЦ рецензувала наступні матеріали:

1) навчальний посібник зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з дисципліни «Фінанси», 2010 р.

2) програму зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з дисципліни «Казначейська справа», 2010 р.

3) програму зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з дисципліни «Гроші та кредит», 2010 р.

4) зошит для практичних робіт з дисципліни «Казначейська справа»

5) тестові завдання для проведення он-лайн тестування для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

6) методичні рекомендації по написанню курсових робіт з дисципліни «Фінанси»

7) тестові завдання для проведення он-лайн тестування для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Письмові консультації:

- Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Гроші та кредит» на тему «Грошові потоки та зміна їх вартості з плином часу»;

- Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Гроші та кредит» на тему «Грошовий оборот і грошові потоки»;

- Сценарій брейн-рингу з дисципліни «Фінанси»;

- Сценарій виховної години «Моя майбутня професія - фінансист»;

- Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Фінанси підприємства» на тему «Оцінка фінансового стану підприємства», 2008;

- Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Фінанси» на тему «Фінансовий ринок», 2008;

- Методична розробка заняття з дисципліни «Страхові послуги» на тему «Страхування сільськогосподарських культур», 2008;

- Методична розробка відкритого практичного заняття з дисципліни «Фінанси підприємства» на тему «Кредитування підприємств», 2009;

- Письмова консультація для студентів-заочників спеціальності 5.050111»Бухгалтерський облік», 5.050104 «Фінанси», 5.050107 «Економіка підприємства» з дисципліни «Фінанси підприємств» на тему «Оцінка фінансового стану підприємств»;

- Письмова консультація для студентів-заочників спеціальності 5.050111»Бухгалтерський облік», 5.050104 «Фінанси», 5.050107 «Економіка підприємства» з дисципліни «Гроші та кредит» на тему «Визначення теперішньої та майбутньої вартості грошей»;

- Методична розробка відкритої лекції з дисципліни «Фінанси підприємства» на тему «Оцінка фінансового стану підприємства», 2012;

- Методична розробка відкритого практичного заняття з дисципліни «Страхові послуги» на тему «Автострахування», 2013;

- Письмова консультація для студентів-заочників спеціальності «Фінанси і кредит» з дисципліни «Страхові послуги» на тему «Автострахування», 2014;

- Методична розробка відкритого лекційного заняття з дисципліни «Фінанси підприємства» на тему «Кредитування підприємств», 2017;

- Методична розробка відкритого лекційного заняття з дисципліни «Фінанси» на тему «Державний кредит і державний борг», 2018.

 

Виховні години:

- Почуй про ВІЛ/СНІД (2011 рік);

- Шлях до успіху (2012 рік);

- Погляд в майбутнє (2012 рік) за участі гостей з м. Гомель (Білорусь);

- Лицарський турнір (2013 рік);

- 1903-2013: люди, історія, перспективи (2013);

- Кожна дорога має початок (2013 рік) за участі випускників коледжу СНАУ;

- Фінансова грамотність: як не бути ошуканим (2016).