Бабенко Ольга Петрівна

Викладач облікових дисциплін

1978 року народження, освіта вища

Працює в коледжі Сумського національного аграрного університету з 2002 року.

 DSC0266Викладачем працює з 1 вересня 2004 року.

У 2006 році закінчила Сумський НАУ та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Обліку і аудит» та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку.

У 2007 році підвищувала кваліфікацію в інституті післядипломної освіти та дорадництва на базі Сумського національного аграрного університету.

У 2013 році закінчила СДПУ ім. А.С. Макаренка отримала повну вищу освіту магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів.

У 2008 році отримала кваліфікацію викладача ІІ категорії.

У 2013 році отримала кваліфікацію викладача І категорії.

 

Викладає наступні дисципліни:

  • фінансовий облік;
  • контроль і ревізія;
  • бухгалтерський облік;
  • бухгалтерська звітність підприємства.

З кожної із зазначених дисциплін має оформлені навчально-методичні комплекси як у електронному, так і в паперовому варіантах.

Комплекси містять повний теоретичний курс лекцій, навчально-методичні карти занять, методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи студентів, робочі зошити для виконання практичних робіт, робочий зошит для проведення навчальної практики, інструкційні карти для практичних робіт, мультимедійне забезпечення у вигляді презентацій до лекцій, завдання для поточного контролю знань з використанням інтерактивної дошки, тестові завдання з дисциплін та інші матеріали.

У роботі викладач широко використовує інформаційно-комунікаційні технології, застосовує різноманітні форми, методи й прийоми організації навчального процесу.

З 2011 року є куратором групи.

 

За період з 2011 по 2014 рік проведені наступні відкриті заходи:

Відкрите заняття з фінансового обліку на тему: «Облік розрахунків з підзвітними особами».

Відкрите заняття з фінансового обліку на тему: «Облік довгострокових зобов'язань».

Відкрита виховна година на тему: День пам'яті жертв голодомору «Україна пам'ятає »

Відкрита виховна година на тему : «Шлях до успіху»

Відкрита виховна година на тему: «Кожна дорога має початок».

Відкрита виховна година на тему: «Коледж СНАУ – 1903-2013: люди, історія, перспективи»

 

З 2011 р. брала участь у виставці передового педагогічного досвіду НМЦ. Було підготовлено та прийнято на виставку:

2012 рік - матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансовий облік» спеціальності «Економіка підприємства»

2013 рік - методичні матеріали з виховної роботи «Педагогічні умови виховання студентів у ВНЗ»

 

З 2011 року були опубліковані наступні наукові матеріали:

Бабенко О.П. Керівництво вихованням студентів аграрного коледжу з позицій колективного виховання в педагогіці А.С. Макаренка //ідеї А.С. Макаренка і проблеми становлення особистості в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» м. Суми 13 березня 2013 року. Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка 2013 р. ст. 55

Бабенко О.П. Специфіка керівництва вихованням студентів аграрного коледжу// Проблеми інновацій та управління якістю освіти: Матеріали науково практичної конференції «Наукові пошуки молодих вчених» 14 травня 2013р. м. Суми. Університетська книга 2013р. ст.241

Бабенко О.П. Педагогічні умови керівництва вихованням студентів аграрного коледжу//Актуальні проблеми педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту: Збірник наукових праць молодих вчених «Наукові пошуки» м. Суми Видавництво СумДПУ ім. Макаренка 2013р.