Неженець Оксана Петрівна

викладач економічних дисциплін, кандидат економічних наук

1979 року народження, освіта вища

В коледжі СНАУ працює з 24 лютого 2014 року.

  DSC0122

Освіта:

• у 1994 році закінчила Сумську школу № 4.

• у 1998 році з відзнакою закінчила навчання в Сумському технікумі харчової промисловості за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів».

• у 2003 році закінчила навчання у Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію економіста-організатора.

 

Трудова діяльність:

• у 2000-2004 рр. – завідуюча кабінетом кафедри охорони праці у Сумському національному аграрному університеті.

• з 2004-2007 рр. – аспірант Сумського національного аграрного університету зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

• з 2006-2008 рр. – асистент викладача кафедри виробничого менеджменту і підприємництва у Сумському національному аграрному університеті.

• з 2008-2012 рр. – науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії інтегрованого сільського розвитку у Сумському національному аграрному університеті.

• з 2012-2013 рр. – помічник генерального директора асоціації сільськогосподарських товаровиробників та переробників Сумської області.

• у 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступня кандидата економічних наук на тему: «Організаційно-економічні засади розвитку підприємств бурякоцукрового підкомплексу».

 

Викладає наступні дисципліни:

  • Економічний аналіз
  • Економіка підприємства
  • Управління витратами
  • Статистика

 

Публікації:

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Неженець О.П. Особливості організації галузі буряківництва в Україні / О.П. Неженець // Вісник Сумського НАУ. Серія «Економіка і менеджмент». – 2005. – № 6-7 (18-19). – С. 182-184.

2. Неженець О.П. Державне регулювання діяльності цукробурякового виробництва / О.П. Неженець // Вісник Сумського НАУ. Серія «Фінанси і кредит». – 2005. – №2. – С. 282-285.

3. Неженець О.П. Сучасний стан та основні напрями підвищення ефективності роботи цукрових заводів у Сумській області / О.П. Неженець // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 106-110.

4. Неженець О.П. Ефективність виробництва цукрового буряка в Сумській області / О.П. Неженець // Вісник Сумського НАУ. Серія «Фінанси і кредит». – 2005. – №1. – С. 271-275.

5. Неженець О.П. Вплив урожайності на економічну ефективність цукрового буряку / О.П. Неженець // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Том 2 (Інститут бізнесу і фінансів). – 2006. – Випуск 14. – С. 116-117.

6. Неженець О.П. Удосконалення розміщення посівів цукрових буряків у сільськогосподарських підприємствах Сумської області / О.П. Неженець // Вісник Харківського НАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2007. – № 1. – С. 163-168.

7. Неженець О.П. Розвиток сировинної зони цукрових заводів у Сумській області / О.П. Неженець // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 3. – С. 82-83.

8. Неженець О.П. Сучасний стан і прогнози розвитку світового ринку цукру / Л.І. Михайлова, О.П. Неженець // Вісник Сумського НАУ. Серія «Економіка і менеджмент». – 2012. – № 4 (52). – С. 3-7.

9. Неженець О.П. Перспективи розвитку підприємств бурякоцукрового підкомплексу в умовах реалізації інтеграційних прагнень України / О.П. Неженець // Вісник Сумського НАУ. Серія «Фінанси і кредит». – 2012. – № 1. – С. 295-301.

10. Неженець О.П. Удосконалення організаційно-економічної взаємодії підприємств бурякоцукрового підкомплексу Сумської області / Л.І. Михайлова, О.П. Неженець // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8 [34]. – С. 121-125.

 

Статті у закордонних виданнях:

1. Неженец О. П. Эволюционные основы развития предприятий свеклосахарного подкомплекса Украины / О.П. Неженец // European Applied Sciences. Германия. – 2013. – № 3. – С. 135-137.

 

Матеріали науково-практичних конференцій:

1. Неженець О.П. Стан ефективності виробництва цукрового буряка в Сумській області / О.П. Неженець // Матеріали наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – С. 326-327.

2. Неженец О.П. Развитие сырьевой зоны сахарных заводов Сумской области / О.П. Неженец // Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения: X международная научно-производственная конференция. – Белгород : Издательство Белгородской ГСХА, 2006. – С. 154.

3. Неженець О.П. Спеціалізація і концентрація цукробурякового виробництва в Сумській області // О.П. Неженець // Матеріали наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. Ч. 2. – С. 114-115.

4. Неженець О.П. Державне регулювання цін у цукробуряковому виробництві // О.П. Неженець // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: Збірник тез доповідей третьої міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених. – Тернопіль, 2006. – С. 318-320.

5. Неженець О.П. Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва в Сумській області / О.П. Неженець // Матеріали міжнародної науково-практичній конференції молодих вчених «Аграрний форум-2007» Сумського НАУ. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. Ч. 2. – С. 24-25.

6. Неженець О.П. Агропромислова інтеграція як одна з передумов розвитку підприємств бурякоцукрового підкомплексу / О.П. Неженець // Прикладна наука та інноваційний шлях розвитку національного виробництва: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Тернопіль : Крок, 2012. – С. 237.

7. Неженець О.П. Особливості розвитку бурякосійних підприємств Сумської області / О.П. Неженець // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економіки: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. –Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2013. Ч. 2. – С. 40-41.

8. Неженець О.П. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва молока// О.П. Неженець // Матеріали наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. – В 3 т./Т. І. – Суми, 2016. – С. 336

 

Участь у виставці передового педагогічного досвіду НМЦ.

Було підготовлено та прийнято на виставку:

1. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Управління витратами»;

2. Мультимедійне забезпечення лекцій з дисципліни «Статистика»;

3. Мультимедійне забезпечення лекцій з дисципліни «Економіка підприємства»;

4. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства»;

5. Робочий зошит для проведення навчальної практики з дисципліни «Економічний аналіз».