Шаповал Ірина Григорівна

Викладач технологічних дисциплін.

Викладає в коледжі Сумського національного аграрного університету з 2013 року, а з вересня 2013 року працює методистом заочної форми навчання.

 DSC2511У 2012 році закінчила аспірантуру при Сумському НАУ за спеціальністю 06.02.04-технологія виробництва продуктів тваринництва. Склала кандидатські мінімуми зі спеціальності 06.02.04 - "Технологія виробництва продукції тваринництва", з дисциплін "Філософія", "Англійська мова", а також додатковий іспит з дисципліни: "Комп'ютеризація та інформаційні технології в наукових дослідженнях". Приймала участь у науково-практичних конференціях викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ 2009, 2010, 2011, 2012 років (27 квітня 2011 року виступала з доповіддю на тему: "Технологічне удосконалення підготовки приміщень для свиней за рахунок використання сухих дезінфектантів"). Матеріали роботи також було розглянуто на науково-практичній конференції аспірантів та студентів Сумського НАУ 27 жовтня 2011 року, подані тези на тему «Біохімічні показники крові відлучених поросят при використанні Stalosan F для дезінфекції свинарських приміщень в господарствах з туровою системою опоросів» (Шаповал І.Г., Альохіна М., Бондаренко Ю.) та ін.

У 2009 році закінчила Сумський НАУ та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та здобула кваліфікацію магістра технолога-дослідника з виробництва і переробки продукції тваринництва.

У 2007 році закінчила Сумський НАУ та отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Зооінженерія» та здобула кваліфікацію бакалавра з зооінженерії.

 

Викладає наступні дисципліни:

  • Системи технологій в тваринництві;
  • Механізація та автоматизація виробництва.

З кожної дисципліни має оформлені навчально-методичні комплекси як у електронному, так і в паперовому варіантах.

У процесі навчання викладач постійно використовує інформаційно-комунікаційні технології, застосовує різноманітні форми, методи й прийоми організації навчального процесу, принципи доступності, простоти, наочності, намагаючись у повній мірі донести матеріал та зацікавити студентів у вивченні дисциплін.

 

Публікації:

1. Шаповал І.Г., Попсуй В.В. Дезінфекція тваринницьких приміщень – один із основних технологічних елементів ефективного ведення свинарства/Вісник СНАУ: Тваринництво. Суми: ВТД „Університетська книга" – 2011.

2. Шаповал І.Г., Попсуй В.В., Грабенко І.І. / Удосконалення технології підготовки приміщень для свиней за рахунок використання сухих дезінфектантів. Фаховий збірник Харківської державної зооветеринарної академії. Сільськогосподарські науки №23.-2012.

3. Шаповал І.Г. / Вплив умов утримання на біохімічні показники крові свиней. Збірник наукових праць «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Білоцерківський національний аграрний університет.-2012.

4. Шаповал І.Г., Бордун О.М. / Умови утримання свиней – один із аспектів ефективного ведення галузі. Фаховий збірник Харківської державної зооветеринарної академії. Сільськогосподарські науки №24.-2012. та ін.

Продовжує роботу над дисертацією на тему: «Удосконалення технології утримання свиней у господарствах з різним ступенем інтенсифікації виробничих процесів».