Шумкова Вікторія Ігорівна

викладач фінансових та економічних дисциплін

Працює в коледжі Сумського НАУ з 1 вересня 2012 року.

 DSC2439У 2013 році закінчила Сумський НАУ та отримала освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр з фінансів і кредиту».

У 2018 році отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

Викладає наступні дисципліни:

   • банківські операції;
   • бюджетна система;
   • податкова система;
   • гроші та кредит;
   • бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках.

З кожної із зазначених дисциплін має оформлені навчально-методичні комплекси як у електронному, так і в паперовому варіантах.

У роботі викладач широко використовує інформаційно-комунікаційні технології, застосовує різноманітні форми, методи й прийоми організації навчального процесу.

 

Відкриті заходи

2013 рік – відкрите заняття з дисципліни «Банківські операції» на тему «Оцінка реальної вартості окремих видів фінансових інструментів. Оптимізація портфеля цінних паперів»

2014 рік - відкрите заняття з дисципліни «Банківські операції» на тему «Укладання лізингових і факторингових договорів. Розрахунок лізингових платежів»

2015 рік – відкрите заняття з дисципліни «Гроші і кредит»

2016 рік - відкрите заняття з дисципліни «Банківські операції»

2017 рік – відкрита виховна година «Фінансова грамотність»

2018 рік – відкритий захід «Особливості ведення торгів криптовалютою» та «Маркетингове управління на біржі криптовалют» із запрошенням спеціаліста з роботи на фондовому ринку

2018 рік - відкрита виховна година «Електронні гроші – наше найближче майбутнє»

2018 рік - відкрите заняття з дисципліни «Гроші і кредит»

 

Відзнаки

2017 рік - Подяка ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, впровадження інноваційних технологій в освітній процес, активну участь у вдосконаленні навчально-методичного забезпечення в аграрних вищих навчальних закладах та плідну співпрацю з Навчально-методичним центром «Агроосвіта»

 

Навчально-методична робота:

2013 рік

Мультимедійне забезпечення з дисципліни «Банківські операції» для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

2014 рік

Зошит для практичних робіт з дисципліни «Банківські операції» для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»
Мультимедійне забезпечення з дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

2015 рік

Мультимедійне забезпечення з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»
Зошит для практичних робіт з дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»
Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства»

2016 рік

Мультимедійне забезпечення дисципліни «Бюджетна система» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

2017 рік

Зошит для навчальної практики з дисципліни «Банківські операції» для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

2018 рік

Зошит для практичних робіт з дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання
Звіт-щоденник про проходження виробничої практики студентів ІІІ курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Публікації

1. Shumkova V.I. Insurance of ecological risks as a way of preserving the economic security of agricultural enterprises of Sumy region / V.I. Shumkova, O.V. Shumkova // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 3. “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – p. 440-457

2. Шумкова В.І. Ринок сільськогосподарського страхування України: проблеми та перспективи розвитку /В.І.Шумкова, В.М.Жмайлов// Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємств: монографія /за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В.// - Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018. – С.345-372

3. Шумкова В.І. Стан ринку страхування сільськогосподарських культур у Сумській області / В.І. Шумкова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 1 (12). – Полтава : РВВ ПДАА. – 2016. – с.163-172 (0,67 друк. арк.)

4. Shumkova V.I. Practical Use of the Assessment Methods of Economic Security of Agricultural Enterprises / V.I. Shumkova // European journal of economics and management, 2016, vol. 2, № 6, р.44-48 (0,42 друк. арк.)

5. Шумкова В.І. Методологічні засади економічної безпеки: український та закордонний досвід /В.І. Шумкова// Причорноморські економічні студії. - Випуску 13-2 – Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». – 2017. – с. 139-144

6. Шумкова В.І. Використання матричних методів для удосконалення стратегічних напрямків маркетингової діяльності в комерційних банках [Електронний ресурс] /В.І. Шумкова// Інфраструктура ринку. – 2018. - №21. Режим доступу до ресурсу: http://market-infr.od.ua/uk/21-2018

7. Шумкова В.І. Особливості екологічного страхування в Україні / В.І. Шумкова // Матеріали Щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-21 квітня 2016 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2016. – с. 335

8. Шумкова В.І. Хеджування як інструмент запобігання ризику неотримання прибутку /В.І. Шумкова// Технології ХХІ століття: Збірник тез матеріалів 22ої міжнародної наукової конференції - ч.2 – Суми: СНАУ, 2016 - с.156

9. Шумкова В.І. Основні аспекти податкової безпеки аграрних підприємств / В.І. Шумкова // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні» (26-27 жовтня 2017 року, м. Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України ): – у 2 ч. Ч. 1. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2017. – с. 229-23