Самойленко Антоніна Миколаївна

Викладач вищої категорії

Працює в коледжі Сумського національного аграрного університету з 1979 року.

 DSC0183У 1979 році з відзнакою закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Економіка та організація сільськогосподарського виробництва»

У 1983 році закінчила з відзнакою педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії.

Все своє життя присвятила педагогічній діяльності, весь досвід і любов до своєї професії віддала коледжу СНАУ. Пройшла шлях від викладача до заступника директора коледжу з виховної роботи. Після виходу на пенсію продовжує працювати викладачем економічних дисциплін.

 

Викладає наступні дисципліни:

- Політична економія;

- Економічна теорія;

- Економіка;

- Менеджмент;

- Маркетинг.

В своїй науково-педагогічній діяльності використовує новітні педагогічні технології навчання. Однією з перших у коледжі перейшла на лекційно-семінарську систему викладання, використовує методи творчої діяльності студентів при проведенні лекційних занять, формує наукові навички самостійної роботи студентів при підготовці до семінарських занять. На заняттях застосовує різноманітні форми інтенсифікації навчального процесу, зокрема ТЗН, презентації. Позитивно впливає на формування світоглядних позицій студентів поєднуючи абстрактний теоретичний матеріал з сьогоденням.

Викладач добре володіє ефективною методикою розвиваючого навчання проблемного характеру, вміє підводити студентів до самостійного формування висновків, їх обґрунтування та узагальнення. В своїй педагогічній діяльності викладач використовує нові інтерактивні методи навчання, а саме: інтелектуальні ігри, брейн-ринги, економічне лото і т. д., що викликає значний інтерес у студентів.

Антоніна Миколаївна творчо працюючий викладач, який постійно працює над самовдосконаленням, тому кожні 5 років проходить курси підвищення кваліфікації.

З 2010 року є куратором групи.

 

За період з 2007 по 2011 рік проведені наступні відкриті заходи:

Відкрите заняття з політекономії на тему "Товарне виробництво"

Відкрите заняття з політекономії на тему "Трудові ресурси і оплата праці"

Відкрите заняття з політекономії на тему "Гроші"

Брейн-ринг на тему "Гроші"

Інтелектуальна гра "Люби свій край - свою малу Вітчизну"

Гра "Що? Де? Коли?"

Брейн-ринг з політекономії "Ерудити знають майже все"

Інтелектуальна гра "Економічний світогляд"

КВК з економічних дисциплін "Економістом можеш ти не бути, а економіку повинен знати"

Інтелектуальна гра "Економічне лото"

 

 Навчально-методична робота за 2008 -2011 роки:

Методична розробка: Міжнародна економіка

Методична розробка: Розподіл національного доходу і формування доходів населення

Політична економія як фундаментальна суспільна наука

Модель менеджера

Підприємства і підприємці як суб'єкти ринкових відносин

 

Постійно  бере  участь у виставці передового педагогічного досвіду НМЦ. 

 

З 2007 року були опубліковані наступні наукові матеріали:

Морально-етичний портрет сучасного педагога // Міжнародна науково-практична конференція «Наука і практика 2007». Збірник наукових праць. Полтава, 2007. С. 216-220

Випуск молодших спеціалістів // Вісник СНАУ. 2007. 29.08. № 7(171)

Знайомтесь – колега! // Вісник СНАУ. 2007. № 3. 23.03

За здоровий спосіб життя // Вісник СНАУ. 2008. 28.03. № 3 (178)

Радяться куратори // Вісник СНАУ. 2008. 28.03. № 3 (178)

Своєчасно виявлена хвороба лікується швидше // Вісник СНАУ. 2008. 22.04. № 4(179)

Особливості педагогічного такту // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів. 23 квітня 2009 р. Конотопський інститут СумДУ. Тези доповідей. Частина ІІ. Суми, СумДУ, 2009 . С. 83-87

Навчаються бібліотекарі // Вісник СНАУ. 2009. № 3 (189)