Знання законів не в тому, щоб знати їхні слова, а щоб розуміти зміст

Циклова комісія правових і гуманітарних дисциплін входить до складу правового відділення.

Мета циклової комісії – формування еліти українського суспільства, професіоналів найвищої кваліфікації, здатних до утвердження справедливості в Українській Державі; засвоєння студентами коледжу системи базових загальнолюдських (духовно-моральних, історичних та культурно-гуманітарних) пріоритетів і цінностей, зокрема любов як принцип буття, сенс здорового способу життя людини, її місце та ціль у житті, саморозвиток і самовдосконалення, свобода творчості.

Усвідомлення загальнолюдських цінностей забезпечує мотивацію діяльності, поведінки, орієнтацію в суспільстві, формує прагнення до досягнення певних цілей.

Викладачі ЦК правових і гуманітарних дисциплін створюють умови для всебічного, гармонійного розкриття, духовного та творчого потенціалу особистості студента; орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності.

Методична проблема циклової комісії: «Впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів при викладанні правових та гуманітарних дисциплін»

"Інтеграція освітньої інноваційної, наукової та практичної діяльності в коледжі засобами віртуального навчального середовища з метою забезпечення якісної підготовки фахівців правового напряму".

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

 • Організаційна діяльність;
 • Навчально-методична робота;
 • Наукова діяльність;
 • Виховна діяльність студентської молоді.

Викладацький склад – 14 основних співробітників, в тому числі кандидатів наук – 2, викладачів-методистів - 3, викладачів вищої категорії – 4; викладачів І категорії - 1; спеціалістів – 5. З них 2 викладачі навчаються в аспірантурі.

Викладачі

 • багатогранні особистості;
 • методично підковані;
 • мають високий рівень науково-дослідницької активності;
 • творчі особистості.

МИ ПРАЦЮЄМО:

 • Професійно і компетентно;
 • Єдино і злагоджено;
 • Інноваційно і творчо.

Дисципліни, що викладаються:

 • Аграрне право;
 • Адміністративне право;
 • Банківське право;
 • Виконавче провадження;
 • Господарське право;
 • Державне будівництво та місцеве самоврядування;
 • Діловодство в юридичній практиці;
 • Екологічне право;
 • Конституційне право зарубіжних країн;
 • Конституційне право України;
 • Кримінальне право;
 • Кримінальний процес;
 • Митне право;
 • Нотаріат України;
 • Організація роботи з кадрами;
 • Організація судових та правоохоронних органів;
 • Організація юридичної служби в суспільному виробництві;
 • Правові основи інвестиційної діяльності;
 • Судочинство в господарських судах;
 • Теорія держави і права;
 • Трудове право;
 • Фінансове право;
 • Цивільне та сімейне право;
 • Цивільний процес.

Дисципліни гуманітарного циклу:

 • Англійська мова
 • Англійська мова за професійним спрямуванням
 • Всесвітня історіяІсторія держави і права зарубіжних країн
 • Історія держави і права України
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Культурологія Логіка
 • Ораторське мистецтво
 • Основи філософських знань
 • Основи психології
 • Світова література
 • Соціологія
 • Українська література
 • Українська мова
 • Українська мова за професійним спрямуванням