119669 g

Правова система України нині зазнає істотних змін, що зумовлено трансформацією правосвідомості українського суспільства. Право є виміром справедливості та наповнює чашу нашого життя правовими цінностями, такими як рівність, свобода, законність.

Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до правових заходів, щоб сформувати самостійну особисту позицію щодо законів, соціальних цінностей права, елементів індивідуальної правосвідомості, бо знання своїх прав – це ознака європейськості.

001