DSC 0534

Одним з принципів юридичної освіти є принцип зв'язку теорії з практикою, що полягає в гармонійному поєднанні правових знань з юридичною практикою. Саме на цих засадах ґрунтується викладання юридичних дисциплін на правовому відділенні. Актуальним на сьогодні є організація та проведення позааудиторних практичних занять з цивільного, кримінального, трудового, аграрного, адміністративного права і судочинства на базі місцевих судів.

Традиційною формою роботи в коледжі стали виїзні практичні заняття, зустрічі з працівниками апарату суду та професійними суддями. З 7 по 14 жовтня було проведено цикл занять на базі Ковпаківського районного суду м. Суми і Апеляційного суду Сумської області.

>Студенти ознайомились з роботою працівників канцелярії та реєстрацією документів, що надходять до суду та порядком роботи з ними в комп'ютерній програмі «Д-3», а також процедурою звернення до виконання судових рішень та порядком зберігання справ в архіві суду.

Головою Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобаєм Олегом Івановичем студентам 3 курсу проведено лекцію на тему «Порядок розгляду кримінального провадження», «Присяжні в системі кримінального провадження в Україні», «Угоди у кримінальному провадженні», «Відповідальність неповнолітніх», «Порядок оскарження рішення суду»; для студентів 4 курсу був організований брифінг з питань земельного законодавства, в ході якого були висвітлені питання резонансних справ із земельних спорів, особливості порядку призначення земельної експертизи, анулювання прав недобросовісного набувача з приводу земельних ділянок під забудову.

Участь у судових засіданнях є невідємною складовою при вивченні специфіки судової гілки влади, вивченні засад здійснення правосуддя та етапів судового процесу , дослідженні особливостей провадження в судах першої та апеляційної інстанції.

Практична спрямованість має важливе значення у формуванні юриста-професіонала, здатного зайняти достойне місце на ринку праці. Саме така форма роботи забезпечує системне викладання професійно значущих основоположних дисциплін. Подібна практична підготовка сприяє оволодінню студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формуванню у них професійних умінь і навичок.