Соціологічне дослідження - це процес, в якому в єдності представлені теоретико-методологічні та емпіричні рівні пізнання, що забезпечує цілісність пізнання та уявлень про соціальні явища.

Соціологічне дослідження — система логічно послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес.

Студенти коледжу, в рамках занять із соціології, вивчаючи тему: «Соціологічне дослідження - джерело соціальної інформації» знайомляться з методикою проведення соціологічного дослідження. Студенти з’ясовують проблему, формулюють задачі та тему дослідження, обирають метод. Результати обговорюються на занятті та позаурочних консультаціях.

Соціологічне дослідження є досить складною справою, потребує серйозної і тривалої підготовки. Надійність і цінність отриманої інформації безпосередньо залежить від оволодіння правилами, технологією його підготовки і проведення.

Основні функції соціологічного дослідження: пізнавальна; методологічна,  практична, інформаційна, управлінська.

У проведенні соціологічних досліджень виділяють чотири послідовних, логічно і змістовно взаємопов’язаних етапи:

1. Підготовчий. Полягає у виробленні програми та інструментарію — анкети, бланка інтерв’ю, бланка фіксування результатів спостереження, аналізу документів тощо.

2. Збір первинної соціологічної інформації. Відбувається за допомогою опитування, спостереження, аналізу документів, експерименту.

3. Упорядкування та обробка зібраної інформації.

4. Аналіз обробленої інформації, підготовка звіту, формулювання висновків, розробка рекомендацій.

Специфіка кожного з етапів визначається конкретним видом соціологічного дослідження. Їх виділяють залежно від узятих за основу критеріїв. Найважливішими з них є мета дослідження, глибина потрібного аналізу, метод збирання первинної соціологічної інформації, об’єкт дослідження, терміни проведення, відносини між замовником і виконавцем, сфера соціальної дійсності, яку вивчають.

Соціологічне дослідження поділяється на види за рядом факторів: за метою, за глибиною аналізу, за методом, застосовуваним у соціологічному дослідженні, за затратами часу і т.п..

За методом, застосовуваним у соціологічному дослідженні, виокремлюють опитування і аналіз документів, соціологічне спостереження, соціологічний експеримент.

Пропонуємо pdf теми дослідження 188.06 Kb , які були обрані студентами у 2012-2013 навчальному році, деякі анкети, питання для інтерв’ю та результати опитування.