Циклова методична комісія загальноосвітніх дисциплін входить до складу обліково-фінансового відділення.

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов'язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Метою вивчення загальноосвітніх дисциплін є формування всебічно розвиненої особистості студента, що прагне до самовдосконалення.

Методична проблема 2018/2019 навчального року: Впровадження адаптивного навчання з використанням проектів при викладанні предметів загальноосвітнього циклу

Викладацький склад – 9 співробітників, в тому числі: викладачів вищої категорії – 5, викладачів І категорії – 4.

Дисципліни, що викладаються:

 • астрономія;
 • безпека життєдіяльності;
 • біологія;
 • вища математика;
 • географія;
 • екологія;
 • захист Вітчизни;
 • інформатика і комп'ютерна техніка;
 • комп'ютерні технології в юридичній діяльності;
 • математика;
 • основи інформатики і комп'ютерної техніки;
 • основи охорони праці;
 • охорона праці в галузі;
 • фізика;
 • фізичне виховання;
 • хімія.