Друк

Циклова методична комісія загальноосвітніх дисциплін входить до складу обліково-фінансового відділення.

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов'язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Метою вивчення загальноосвітніх дисциплін є формування всебічно розвиненої особистості студента, що прагне до самовдосконалення.

Методична проблема 2018/2019 навчального року: Впровадження адаптивного навчання з використанням проектів при викладанні предметів загальноосвітнього циклу

Викладацький склад – 9 співробітників, в тому числі: викладачів вищої категорії – 5, викладачів І категорії – 4.

Дисципліни, що викладаються: