Молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування"

Відомості про самооцінювання освітньої програми "Облік і оподаткування" 

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" (проект)

    

Фаховий молодший бакалавр 2021

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування"

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 081 "Право"

Фаховий молодший бакалавр 2022

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування"

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 081 "Право"