Публікації викладачів

 

1.Бабенко О. П. Інноваційна педагогічна діяльність у процесі професійної підготовки фахівців // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 112–116. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

2.Бутенко Л. Г. Неформальна освіта: виклики та перспективи // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 112. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

3.Бісік С. Г. Змішане навчання при вивченні правових дисциплін // Фахова передвища освіта. 2022. № 1-2. С. 98–100.

4.Бісік С. Г. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності та науково-дослідної роботи студентів в он-лайн режимі. // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 100–105. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

5.Дегтярьова, Н. В., Гонтар О. С., Вернидуб Г. О. Ставлення до масових відкритих онлайн-курсів як форми неформальної освіти // Фізико-математична освіта. № 32 (6). С. 18–22. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-032-6-003

6.Дегтярьова Н. В., Гонтар О. С., Вернидуб Г. О. До питання зацікавленості сучасних фахівців у неформальній освіті // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук : збірник тез наукових робіт учасників міжнарордної науково-практичної конференції. Київ, 2022. С. 10–13.

7.Вернидуб Г. О. Використання платформи Moodle в освітньому процесі. «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 32-35. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

8.Єфременко О. А. Формування професійної компетентності майбутнього фахівця // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 93–97. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

9.Костян С. В. Проблеми інклюзивної освіти // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 53–58. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

10.Кравченко С. І. Інноваційні процеси в вищій школі України // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 35–39. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

11.Лисянська Н. А. Ways to improve students' motivation for studying english language // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 89–92. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

12.Лукʼяненко Л. М. Методи підвищення мовної культури студентів у сучасному освітньому середовищі // Модернізація мовно-літературної освіти: досвід, проблеми, перспективи (21-22 лютого 2022 р.): матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конф.еренції Чернігів, 2022. С. 84–87.

13.Лук'яненко Л. М. Інтерактивні методи на заняттях української мови – забезпечення якісної підготовки сучасних фахівців // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 116-122. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

14.Левченко В. В., Тимошенко О. О. Освітня безбар’єрність: існуючі проблеми та шляхи їх подолання // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 46–50. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

15.Неженець О. П. Проблеми та перспективи розвитку інклюзивної освіти // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 63–67. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

16.Носаль О. М. Батьки дітей з особливими освітніми потребами як рушії змін // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.50–53. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

17.Роговенко О. В. Цілі сталого розвитку та трудова міграція в Україні: соціально – правовий аспект // Приватне та публічне право. 2022. № 1. С. 56–62.

18.Роговенко О. В. Теорії міграції: соціально-трудовий аспект // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021. № 54, том 1, С. 102–105.

19.Рубан О. В. Філософія освіти протягом життя // Київські філософські студії : Матеріали V Всеукраїнської науковоїконференції (м. Київ, 20 травня 2022 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022. С.283–285. URL: https://fshn.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/kaf_f/KFS-2022/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%A4%D0%A12022.pdf

20.Рубан О. В. Сучасна освіта в дії // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.122–124. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

21.Рубан О. В. Професійне самовизначення сьогодні – успішне майбутнє завтра / Гілея: науковий вісник. Спецвипуск «Молода наука-2022: соціально-педагогічні розвідки» : збірник матеріалів та доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочно-дистанційної конференції (м. Київ, 27 квітня 2022 р.). К. : Видавництво «Гілея». 2022. С. 17–19.

22.Скопова О. С. Організаційно-педагогічні умови формування професійних компетенцій майбутніх фахівців з фінансів, страхування та банківської справи // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.97–99. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

23.Сізон К. О. Гендерна рівність та дискримінація у сфері трудових відносин // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.78–80. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

24.Трипольська Я. О. Сучасні навчальні ресурси та цифрові технології при викладанні дисциплін природничого циклу // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.22–27. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

25.Чирва Н. І. Роль викладача в епоху цифрових технологій навчання // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.27–31. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

26.Роговенко О. В., Шабалдас Т. М. Європейська інтеграція в сфері освіти // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.11–14. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

27.Шаповал І. Г., Співак А. О. Студентоцентризм в освітньому процесі як одна з концептуальних засад модернізації фахової передвищої освіти. «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.124–128. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

28.Shumkova V., Shumkova O. Shock Advertising of Online Insurance Services: Features and Analysis. 38th IBIMA Conference. Conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-7-1) and (ISSN: 2767-9640)

29.Шумкова О .В., Шумкова В. І. Особливості міжнародної маркетингової сертифікації послуг // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 179. – Дніпро: ПДАБА, 2022. С.86–90. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/issue/view/76

30.Шумкова О. В., Шумкова В. І. Споживча цінність як поведінковий інструмент споживачів медичних послуг // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25-26 лютого 2022 р.) відпов. за випуск О. Зень. Рівне, 2022. С.105–107.

31.Шумкова В. І. Маркетинг у інноваційній діяльності сільськогосподарських підприємств // Маркетингове забезпечення продуктового ринку : збірник тез ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24 травня 2022 р.). Полтава, ПДАА. С. 164–168. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/10318/zbirnykmaterialivkonferenciyi2022r1.pdf

32.Шумкова В. І. Використання ігрових методів навчання при викладанні економічних та фінансових дисциплін // «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С.18–22. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

33.Юрченко Я. О., Єфременко О. А. Формування професійної компетентності майбутнього фахівця. «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку» (12-16 травня 2022 р.) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / уклад.: О. А. Єфременко. Суми, ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ» Суми, 2022. С. 93–97. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2022/04-06/theses.pdf

 1. Бутенко Л.Г Краєзнавство Сумщини в контексті вивчення історії України: стан і виклики сучасності [Текст] / Лариса Бутенко// Краєзнавчі діалоги: Сумщина у сув’язі тисячоліть. Матеріали регіональної конференції (м. Суми 21 квітня 2021 року) / за заг. ред. С.В. Драновська.-Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021 р. С. 27-31.
 2. Бутенко Л.Г. Цифрова трансформація освіти [Текст] // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства. /укл. О.А. Єфременко. - Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2021. С.17-20
 3. С.І.Петренко, канд. пед. наук, доцент, доцент каф. Інф. Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, Г.О.Вернидуб, викл. інф. ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ", Інформаційно-освітнє середовище як засіб навчання [Ел. ресурс] //Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Features of the development of modern science in the pandemic's era" Берлін, DEU Том 3. С. 22-25. Режим доступу: https://doi.org/10.36074/scientia-03.12.2021
 4. Гриценко В.Л. Можливості підвищення інтерактивності дистанційного навчання в Moodle [Ел. ресурс]// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства" (12-14 травня 2021 року). - Суми. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/ Дисципліна
 5. Єфременко О.А. Трансформація сучасної освіти в контексті діджиталізації [Текст] / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції " Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства"/ укл. О.А. Єфременко. - Суми: ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ», 2021. С.74-78
 6. Лук’яненко Л.М. Застосування інноваційних методів навчання на заняттях української мови в умовах карантину. [Текст] Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства" 12-14 травня 2021. /укл. О.А. Єфременко. - Суми, ВСП "Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2021. С. 47-51
 7. Павленко, Б., Кіяшко, Ю. М., Левченко, В.В. (2021). Шляхи удосконалення механізмів протидії дискримінації та забезпечення гендерної рівності в секторі безпеки й оборони. [Текст] //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(93), 166-175. Режим доступу: https://doi.org/10.33766/2524-0323.93.166-175
 8. Інтернет-ресурси та цифрові технології – потужні засоби впровадження інформаційного обміну між учасниками освітнього процесу [Текст] //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства" 12-14 травня 2021. /укл. О.А. Єфременко. - Суми, ВСП "Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2021. С.32-37
 9. Майорова І. В. Необхідність формування компетентностей майбутніх юристів. [Текст] Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства" 12-14 травня 2021. /укл. О.А. Єфременко.-_Суми: ВСП "Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2021. С.67-71
 10. Роговенко О.В. Сучасні інформаційні сервіси у сфері світових міграційних процесів: правовий аспект [Текст] // Emerging Trends in Academic Research: Conference Proceedings of the 1st International Conference (indexed by Google Scholar), February 10-12, 2021. Dublin, Ireland, Primedia elaunch LLC, p. 197.
 11. Запара С.І., Роговенко О.В. Історико – правова ретроспектива світових міграційних процесів [Текст] // Приватне та публічне право, 2020, № 4. С.15 – 20.
 12. Рубан О.В., Калюжна Є.С. Студентоцентризм сьогодні – успішне майбутнє завтра. [Текст] 13-14.05.2021р. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Університетська освіта і наука: традиції та інновації», UESTI-2021. – Харків: Видавництво ТОВ «Стильна типографія», 2021. С. 214-218
 13. Рубан О. В., Єременко А. Дистанційна освіта – думки учасників освітнього процесу [Текст]. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства" 12-14 травня 2021./укл. О. Єфременко - Суми: ВСП "Сумський фаховий коледж Сумського НАУ», 2021. С.115-118
 14. Рубан.О.В Нові виклики - нові можливості, Міжнародний науково-педагогічний семінар "Розвиток системи освіти в аграрній науці: від теорії до практики", матеріали Міжнародного науково-педагогічного семінару, педагогічних працівників, аспірантів, тудентів закладів фахової передвищої та вищої освіти на тему: « wój systemu edukacji w obszarze nauk rolniczych - od teorii do praktyki. Łomża, 04.11.2021. С.99-101
 15. Маландій В.В., Скопова О.С. Формування ринку "зелених облігацій" в Україні. [Текст] Modernization of today’s science: experience and trends: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), May 21, 2021. Singapore, Republic of Singapore: European Scientific Platform. p. 29-32.
 16. Співак А.О. Using mobile devices in teaching a foreign language [Текст] //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства" 12-14 травня 2021. /укл. О.А. Єфре-менко. - Суми: ВСП "Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2021.С.11--113
 17. Трипольська Я.О., Єфременко О.А. Трансформація сучасної освіти в контексті діджиталізації [Текст] / ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства"/ укл. О.А. Єфременко. - Суми: ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ», 2021. С.74-78
 18. Чирва Н.І. Педагогічні стратегії в епоху цифрових технологій [Текст] // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства" 12-14 травня 2021. /укл. О.А. Єфре-менко.- Суми: ВСП "Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2021. С.106-110
 19. Чортенко А.М. Сторінка у Facebook, як додатковий навчальний інструмент при викладанні історії (з досвіду викладача). [Текст] Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства" 12-14 травня 2021. /укл. О.А. Єфременко.- Суми: ВСП "Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, Суми, 2021. С.6-12
 20. Шабалдас Т.М. Основні аспекти методики викладання вищої математики студентам економічних спеціальностей закладів фахової передвищої освіти у період дистанційної форми навчання [Текст] // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства" 12-14 травня 2021. /укл. О.А. Єфременко. - Суми: ВСП "Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2021. С.82-89
 21. Шумкова О.В., Шумкова В.І. Використання маркетингових можливостей та сильних сторін підприємства для вдосконалення його маркетингової діяльності. [Текст] // Integration of business structures: competition and cooperation: V International scientific-practical conference (February 19-20, 2021. Tbilisi, Georgia). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. p.85-88.
 22. Shumkova V., Shumkova O. Shock Advertising of Online Insurance Services: Features and Analysis. 38th IBIMA Conference. Conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-7-1) and (ISSN: 2767-9640)
 23. Юрченко Я.О. Особливості впровадження дистанційний технологій при підготовці майбутніх фахівців. [Текст] Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Трансформація освіти в умовах діджиталізації суспільства" 12-14 травня 2021/укл. О.А. Єфременко.- Суми: ВСП "Сумський фаховий коледж Сумського НАУ, 2021
 1. Бісік  С.В. Інноваційні методи як невід’ємний компонент модернізації освітнього процесу при проведенні занять з правових дисциплін. // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз" /укл. О. А. Єфременко.- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.10-14
 2. Бісік С.Г., Бізюк А.О. Впровадження сучасних методів при вивченні дисципліни «трудове право» // Матеріали  ІІ  Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз"/укл. О. А. Єфременко.- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.14-17
 3. Бутенко Л.Г. Професійний розвиток сучасного педагога: виклики та перспективи // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» /укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 99
 4. Бутенко Л.Г., Марченко А.С. Дистанційне навчання на карантині: збереження комфортності та якості знань // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» /укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.40-44
 5. Дегтярьова Н.В., Руденко Ю.О., Вернидуб Г.О. Формування вміння у майбутніх вчителів працювати над науковим текстом // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Збірник наукових праць.- Класичний приватний університет, 2020. - №68. -Т. 1 .- С.240-243.
 6. Liubov Mykhailova, Viktoriia Hrytsenko, Andrii Mykhailov, Margarita Lyshenko, Liudmyla Mohylna. Ecological-Economic Aspects of Supply of Qualitative Honey from Ukraine to the Global Markets //International Journal of Ecological Economics and Statistics. 2020. Volume 35. Issue Number 1. P. 99-108. URL: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ijees/issue/view/646 (Web of Science).
 7. Єфременко О.А. Дистанційна освіта - можливість для розвитку // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз". - Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.81-84
 8. Костян С.В.Дистанційне навчання географії в умовах карантину // Матеріали  ІІ    Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз" .- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.52-55
 9. Левченко В.В. Нормативно-правове регулювання та проблеми впровадження дистанційної освіти //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» /укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 23-27.
 10. Лук’яненко Л.М. Збірник Усекраїнської науково-практичної конференції «Професійна підготовка майбутніх спеціалістів у мовно-літературному контексті: теорія, методологія, практика» (2 – 3 квітня 2020 року) Рубрика: Актуальні проблеми професійної мовної підготовки майбутніх спеціалістів/ «Переваги інноваційного навчання в процесі вивчення дисциплін української філології» //Суми, Машинобудівний коледж Сумського державного університету, с. 78.
 11. Майорова І. Переваги та проблеми дистанційного навчання //Матеріали II Всеукраїнської науково практичної інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз"/укл. О. А. Єфременко.- Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 19-23
 12. Неженець О.П. Формування інформаційно-освітнього середовища в закладах фахової передвищої освіти : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – 117с.
 13. Носаль  О.М. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища в  умовах  карантинного навчання // Матеріали  ІІ   Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз"/укл. О. А. Єфременко. .- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.48-52
 14. Поддубна П. The role of critical thinking in English classes: тези доп. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (м. Суми, 28-30 трав. 2020 р.). Суми, 2020. С. 103–108.
 15. Покутня Н.О. Діджиталізація як засіб удосконалення обліку та освіти// Нові інформаційні технології управління бізнесом: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. - К., 2020. - С.151-153
 16. Роговенко О.В. Теоретико-правові аспекти внутрішньої міграції // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24-25 січня 2020 року / За заг. редакцією Т.О. Коломоєць. - Запоріжжя: ЗНУ, 2020. – С.41-46
 17. Запара С.І., Роговенко О.В. Щодо теоретичних засад міжнародних міграційних процесів // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020.
 18. Роговенко О.В. Щодо окремих організаційних аспектів правового забезпечення дистанційної освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.6-10
 19. Роговенко О.В., Негрєєв О.П. Щодо нормативно-правових та організаційних аспектів нистанційного навчання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.27-31.
 20. Запара С.І., Роговенко О.В. Щодо класифікації міграцій за правовим статусом // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020. 183 с.
 21. Ольга Роговенко, Світлана Запара. Щодо новітньої міграційної політики європейського Союзу // Правові виклики сучасності: міжнародна міграція в умовах глобалізації: матеріали І Міжнар. наук-практ. онлайн конф. (Чернівці, 23 жовтня 2020 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. - С. 106 – 107.
 22. Рубан О.В., Підлісний І.С. TIME OF THE “NEW STORY” IN EDUCATION // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.77-80
 23. Рубан О.В., Нємцева О.С. Філософія сучасного дистанційного навчання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.84-88
 24. Рубан О.В., Березовська В. Дистанційна освіта – нові виклики у зв’язку з пандемією COVID-19: Україна – Польща, порівняльний аналіз // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.88-96
 25. Рубан О. Теоретичне підгрунтя формування світоглядних основ у філософській літературі з ґендерно-рольової тематики: паритетний підхід. Гілея: науковий вісник. К.: «Видавництво «Гілея», 2018. Вип. 131(4). С. 299–303.
 26. Рубан О. В. Ґендерно-рольове питання у сучасному українському суспільстві: світоглядний аспект. Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса: «Юридична література», 2018. № 23. С. 31–34.
 27. Рубан О. Зміна світоглядних установок у ґендерній сфері в сучасному українському суспільстві: рольовий аспект. Гілея: науковий вісник, К.: «Видавництво «Гілея», 2018. Вип. 136 (9). С. 172–176.
 28. Рубан О.В. Вплив ґендерної освіти на буття сучасної людини: рольовий аспект.// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія.- Одеса: ПП «Політехніка», 2019.- № 16.- С. 64–68.
 29. Рубан О. В. Ґендерно-рольовий баланс у бутті сучасної людини: екзистенціальний вимір. //Філософія науки: традиції та інновації: науковий журнал.- Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. - № 2 (4). - С. 151–159.
 30. Рубан О. В Ґендерна складова сучасної філософії освіти. //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 2011, Вип. 95. Чернігів: Редакційно-видавничий відділ ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2011 (Серія: філософські науки). С. 138–141.
 31. Скопова О.С. Застосування методів кореляційно-регресійного аналізу для моделювання та прогнозування фінансового забезпечення відтворення природних ресурсів в аграрній сфері / О.С. Скопова / / European jornal of economics and management. - 2020. - № 1. - С.142-150.
 32. Скопова О.С. «Зелені» облігації як інструмент забезпечення відтворення природних ресурсів в аграрній сфері: світовий досвід та можливості застосування в Україні / О.С. Скопова / / Інтелект ХХІ. - 2020. - № 4. - С.77-81.
 33. Трипольська Я.О. Дистанційне навчання з біології у закладах фахової передвищої освіти // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз"/ укл. О.А.Єфременко .- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 61-68.
 34. Чирва Н.І. Організація дистанційного навчання фізики. // Матеріали   Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз""/ укл. О.А.Єфременко. - Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. - С.71-74.
 35. Чортенко А.М. Організація навчального процесу на основі дистанційних технологій в умовах карантину: з досвіду Сумського фахового коледжу СНАУ) // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз"/ укл. О.А.Єфременко. -Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 31-36.
 36. Дегтярьова Н.В., Петренко С.І., Шабалдас Т.М. Огляд проблем оновлення профорієнтаційної роботи з учнями закладів загальної середньої освіти //Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології". - Софія, 2020.-С. 40-43
 37. Шабалдас Т.М. Застосування методу проектів на заняттях математики //Матеріали І Всеураїнської науково-практичної інтернет-конференції "Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів".- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020 .- С.15-23
 38. Dehtiarova Nelia, Rudenko Yulia, Shabaldas Tatiana On the issue of cognitive load theory in the aspekt of electronic education// Abstracts of international scintific and practical conference, Sofia, pp. 32- 34
 39. Бутенко Л.Г., Шаповал І.Г. Діджиталізація інноваційної діяльності педагога фахової передвищої освіти [Текст] / Лариса Бутенко, Ірина Шаповал // Матеріали  Всеукраїнської наукової конференції. Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика [18 червня 2020 року] – Київ. ̶ 2020. ̶  С. 17-20.
 40. Шаповал І.Г. Інвестиційна забезпеченість розвитку підприємства. [Текст]/Ірина Григорівна Шаповал// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. [17-20 квітня 2020 р.] - Суми, 2020. -С. 396.
 41. Шаповал І.Г. Аналіз факторів створення сприятливих умов для інвестицій [Текст]/Ірина Григорівна Шаповал// Матеріали всеукраїнської конференції студентів та аспірантів, присвяченої міжнародному дню студента [16-20 листопада 2020 р.]. - Суми, 2020. -С. 343
 42. Шумкова О.В., Шумкова В.І. Використання системи дистанційного навчання при проведенні наукових досліджень студентів// Научные исследования: парадигма инновационного развития: сборник тезисов научных трудов Международной научной конференции .-Братислава–Вена"&", «25» марта 2020 года.- Международный научный центр развития науки и технологий, 2020. -С. 40-42.
 43. Скляр Ю.Л., Шумкова В.І. Особливості управління екологічною безпекою аграрних підприємств. //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору».- Полтава,2020.- С. 260-262.
 44. Шумкова В.І. Особливості організації навчальної практики з банківських операцій з використанням дистанційних методів навчання//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко. Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.68-71"
 45. Borisova V., Samohkina I., Rybina L., Shumkova V. Motivational Management of the Environmentally Sound Development of Agricultural Enterprise in Ukraine. International Journal of Ecology & Development»: Volume 35, Year 2020, Issue 2. рр. 102-120. URL: http://www.ceserp.com/cp-jour/index.php/ijed/issue/view/492 - Видання індексується у Scopus та Web of Science
 46. Shumkova Viktoriia. Implementation of Interactive Learning Technologies to the Educational Process /Viktoriia Shumkova// International Journal of Balkan Studies. vol. 1, September 2020, pp. 29-45.
 47. Шумкова В.І, Пономаренко І.В., Пономаренко О.В. Менеджмент інформаційного забезпечення ліцензування і контролю діяльності закладу охорони здоров’я. Інфраструктура ринку. 2020. Вип.47. С.137-142. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/47-2020
 48. Шумкова В.І, Третякова Ю.В. Детермінанти управління елементами комплексу екологічного маркетингу. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип.5 (22). С. 116-120. Електронне наукове фахове видання Класичного приватного університету. URL: http:// pev.kpu.zp.ua/vyusk-5-22
 49. Shumkova O., Shumkova V. Ecological Certification as the Element of Eco-marketing. Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology. IV International scientific conference (October 23th, 2020. Leipzig, Germany). Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing””. 2020. p.88-92.
 50. Юрченко Я.О. Академічна доброчесність в умовах дистанційного навчання // Матеріали  ІІ   Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз""/ укл. О.А.Єфременко .- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.108- 111
 1. Бісік С.Г., Березовська В.О. Міні-проекти на заняттях з трудового права [Текст] : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. -  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С.
 2. Гриценко В.Л. Стан функціонування ринку продукції бджільництва в умовах реалізації інтеграційних намірів Україна-ЄС [Текст]/ Вікторія Гриценко // Національний менеджмент в умовах інтеграційних та глобалізаційних викликів: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.І. Михайлової. – Суми: ФОП Литовченко Є.Б., 2019. – С. 50-71
 3. Гриценко В.Л. Роль громадських організацій у сталому розвитку об'єднаних територіальних громад [Текст] / Вікторія Гриценко // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р.). – К.: НУБіП України, 2019. – С. 44-47. URL: https://nubip.edu.ua/node/65859
 4. Гриценко В.Л. Проблеми створення освітніх програм закладами освіти [Текст] / Вікторія Гриценко // Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів. Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Коледж СНАУ. 12-15 березня 2019 року, С. 77-79. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 5. Чортенко А.М. Реалізація мікропроекту «Мій рід – моє коріння», як спосіб формування загальних та фахових компетентностей студентів (з досвіду роботи викладачів Коледжу Сумського НАУ) [Текст]/ Андрій Чортенко // : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. -  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С.
 6. Чирва Н.І. Адаптивне навчання студентів на заняттях з фізики  [Текст] / Наталія Чирва //: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. -  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С.
 7. Рубан О. В. Вплив ґендерної освіти на буття сучасної людини: рольовий аспект. [Текст] /Ольга Рубан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. - Одеса: ПП «Політехніка», 2019. № 16. С. 64–68.
 8. Рубан О. В. Актуалізація ґендерно-рольового питання у бутті людини. [Текст] /Ольга Рубан //ΛΌГОΣ. Мистецтво наукової думки.- Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. № 5. С. 105–107.
 9. Рубан О.В., Марченко А.А., Квітка В.А. МІНІ-ПРОЕКТИ НА ЗАНЯТТЯХ З СОЦІОЛОГІЇ: ШУКАЄМО, АНАЛІЗУЄМО, РОБИМО ВИСНОВКИ – ВЧИМОСЯ [Текст]/ Ольга Рубан., Марченко А.А., Квітка В.А. // : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. -  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С.121-125
 10. Рубан О.В. Трансформація гендерних ролей в бутті сучасної людини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Ольга В’ячеславівна Рубан. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2019. – 20 с.
 11. Рубан О.В. Трансформація гендерних ролей в бутті сучасної людини [Текст] : дис. ... канд. філос. наук. : 09.00.04 / Ольга В’ячеславівна Рубан. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2019. – 235 с.
 12. Рубан Ольга ВІД ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ДО ГЕНДЕРНОГО ПАРТНЕРСТВА: ШЛЯХ ПАРИТЕТУ[Текст]/ Рубан Ольга // Людина. Екзистенція. Культура. Підхід філософської антропології як метаантропології: збірник наукових праць / За редакцією Н. Хамітова і С. Крилової. – К.: КНТ, 2020. C.107-110
 13. Лук’яненко Л.М. Проектна діяльність студентів на заняттях з української мови [Текст]/ Людмила Лук’яненко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. -  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С.105-110.
 14. Shumkova O., Shumkova V. Usage of matrix methods for developing the strategy of agricultural enterprise [Текст]/O. Shumkova, V. Shumkova// Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: Monograph. Edited by Nataliia Marynenko, Pradeep Kumar, Iryna Kramar. - Nysa: Publishing Office University of Applied Sciences in Nysa - 2019 - pp. 437-446
 15. Shumkova Viktoriia, Shumkova Olena Marketing management of investment and innovation activity of agricultural enterprises [Текст]/ Olena Shumkova, Viktoriia Shumkova // European journal of economics and management - 2019. Volume 5. - p.р. 141-147
 16. Шумкова В., Шумкова, О. Управління асортиментною політикою аграрного підприємства [Текст] /В. Шумкова, О. Шумкова// Соціально-економічні проблеми і держава. - 2019. - Вип. 2 (21). - С. 40-48.
 17. Шумкова В.І. Сутність та особливості проведення маркетингових досліджень на ринку банківських послуг [Текст] /В. І. Шумкова// Технології ХХІ сторіччя: Збірник тез за матеріалами 25-ої міжнародної науково-практичної конференції (15-20 вересня 2019 р.). Ч.2. - 2019. - С.35-37.
 18. Єфременко О.А. Формування загальних та фахових компетентностей студентів на заняттях математики з використанням мікропроектів [Текст]/ Оксана Єфременко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. -  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019. - С. 6-9 URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 19. Єфременко О.А., Трипольська Я.О., Костян С.В., Носаль О.М. Застосування проектної технології при викладанні загальноосвітніх дисциплін [Текст]/ Єфременко О.А., Трипольська Я.О., Костян С.В., Носаль О.М. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. -  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С. 50-68 URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 20. Трипольська Я.О. Формування загальних компетенцій шляхом впровадження методу проектів при викладанні дисциплін природничого циклу [Текст]/ Яна Трипольська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. -  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С. 9-15 URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 21. Носаль О.М. Використання методу мікропроектів як засобу активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях із “Захисту Вітчизни” [Текст]/ Олена Носаль // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. -  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019. - С. 15-18 URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 22. Костян С.В. Формування загальних компетенцій шляхом мікропроектів при викладанні природничих дисциплін [Текст]/ Світлана Костян // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. -  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С. 18-25 URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 23. Вернидуб Г.О. Використання методів проекту на заняттях з інформатики [Текст]/ Галина Вернидуб // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. -  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С. 6-9 URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 24. Вернидуб Г.О., Дегтярьова Н.В. Про актуальність ресурсів та дистанційних курсів для самоосвіти фахівців [Тези] /Г.О.Вернидуб, Н.В.Дегтярьова // Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної 
  конференції  (26-27 квітня 2019 р.). Ч.ІІ. - Львів 2019. - С.89-92.
 25. Юрченко Я.О. Квест, як метод активного навчання в процесі вивчення дисципліни “Кримінальний процес” [Текст]/ Яна Юрченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів”. -  Суми: Коледж СНАУ, 12-15 березня 2019.- С. 88-91 URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 26. Скопова О.С. Фінансовий механізм відтворення природних ресурсів [Текст] / Олена Скопова// Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2019 р.) Том І., с. 56.
 27. Скопова О.С. Зміни в екологічному оподаткуванні [Текст] /Олена Скопова// Problems and achievements of modern science : coll. Of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork. May 6, 2019. Cork: NGO «European Scientific Platform», 2019. V. 2. p. 75-77.
 28. Скопова О.С. Екологічні платежі як основне джерело фінансового забезпечення відтворення природних ресурсів [Текст]  / Олена Скопова // Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції: тези доповідей Всеукраїнської інтернет-конференції 15-17 травня 2019 р. / за ред. І.О. Мельник та ін. – Миколаїв, 2019. –с. 407-410
 29. Скопова О.С. Функції екологічних платежів та оцінка їх ефективності на макро та мікро рівні[Текст]  / Олена Скопова   // «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», Херсон, № Випуск 3 (52)/2019 р. – стор. 110-114
 30. Роговенко О.В. Аналіз міжнародних правових стандартів та національного законодавства у сфері забезпечення конституційного статусу переміщених осіб [Текст]  / Ольга Роговенко  // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип.82/ редкол.: В.В. Завальнюк (гол. ред.) та ін. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – с. 182 – 187
 31. Роговенко О.В. Проблеми доступу до правосуддя внутрішньо переміщених осіб [Текст]  / Ольга Роговенко // Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів: Міжнародна науково – практична конференція, м. Харьків, 31 травня – 1 червня 2019 р. – У 2-х частинах. - Х.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2019. – Ч.І. –с.45 – 48
 32. Роговенко О.В. Теоретико-правові аспекти внутрішньої міграції [Текст]  / Ольга Роговенко// Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24-25 січня 2020 року / За заг. редакцією Т.О. Коломоєць. - Запоріжжя: ЗНУ. 2020
 33. Бутенко Л.Г. Забуті імена: Іван Литвиненко – полковник армії УНР  [Текст] / Лариса Бутенко // Сумщина від давнини до сьогодення: проблеми ідентичності, ментальності, самосвідомості. Матеріали обласного круглого столу з нагоди відзначення 80-річчя утворення Сумської області (30.01.2019). –Суми. ̶ 2019. ̶  С. 27-29.
 34. Бутенко Л.Г. Використання проектних технологій при формуванні ключових компетентностей студентів [Текст] / Лариса Бутенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- конференції «Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів». ̶ м. Суми, 12-15 березня 2019. ̶ С. 68-72. URL: http://collegesnau.com/images/stories/files/2019/04-06/zb_tezy_2019.pdf
 35. Бутенко Л.Г., Шаповал І.Г. Дистанційне навчання як одна з форм неперервної освіти: виклики сучасності  [Текст] / Лариса Бутенко, Ірина Шаповал // Професійний розвиток педагогів в системі післядипломної педагогічної освіти. Матеріали обласного круглого столу з нагоди 80-річчя Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (30 жовтня 2019 року). – Суми. ̶ 2019. ̶  С. 17-20.
 36. Лук’яненко Л.М. Збірник Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Формування загальних та фінансових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів»/ 12 – 15 березня 2019 року. Рубрика: Секція філологічні науки «Проектна діяльність студентів на заняттях з української мови»// Суми, Коледж Сумського НАУ, С. 102.
 1. Гриценко В.Л. Аналіз ринку меду в Сумській області/ В.Л. Гриценко// Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємств: монографія/ за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В.// - Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018. – С. 235 – 251.
 2. Михайловська Є.В. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції» 10 – 11 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. Тема: «Корупційні ризики, які негативно впливають на діяльність державних службовців у системі державного управління».
 3. Михайловська Є.В. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юриспруденції теоретичний та практичний виміри» 25 – 26 квітня 2018 року в м. Суми. Теми: «Державні службовці, як учасники відносин у сфері господарювання».
 4. Михайловська Є.В. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 18 – 19 травня 2018 року, м. Суми. Тема «Цивільно-правова відповідальність, як складовий елемент правового статусу державного службовця в системі державного управління».
 5. Михайловська Є.В. Стаття англійською мовою у співтоваристві з науковим керівником. Тема: «Official career in the state administration system in the conditions of the state service reform in accordance with the European Union request/Службова кар'єра в системі державного управління в умовах реформування державної служби відповідно до вимог Європейського Союзу» подано для публікації до журналу «Legea si Viata» № 7 за 2018 рік.
 6. Неженець О.П. Агропромислова інтеграція як одна з передумов ефективного розвитку підприємств буряковоцукрового підкомплексу// Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємст: монографія/ за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В.// – Суми, «Сумський національний агарний університет», 2018, С. 268 – 283.
 7. Рубан О.В. Теоретичне підґрунтя формування світоглядних основ у філософській літературі з гендерно-рольової тематики: паритетний підхід// Науковий вісник. Національно-педагогічного університету ім. М. Драгоманова: Випуск 131 (№ 4) Київ «Гілея», 2018 р. С. 299 – 304.
 8. Рубан О.В. Стать та гендер в майбутньому: від бінарності до баготомірності? Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «майбутнє людини та людства». Кафедри філософської антропології НПУ ім. М. Драгоманова. Київ, 2018 р.
 9. Скопова О.С. Екологічні податки в країнах Євросоюзу/ О.С. Скопова// матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 17 березня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – 104 с. – с. 79 – 82.
 10. Скопова О.С. Екологічне страхування/ О.С. Скопова// Збірник тез доповідей Всеукраїнської інтернет-конференції 9 – 11 травня 2018 р./ за ред. І.О. Мельник та ін. – Миколаїв, 2018. – с. 39 – 42.
 11. Скопова О.С. Страхові ризики присутні в аграрній сфері Сумської області// Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємств: монографія/ за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В.// – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018, С. 268 – 283.
 12. Шумкова В.І. Ринок сільськогосподарського страхування країн ЄС: перспективи та можливості/ В.І. Шумкова// Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємств: монографія/ за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В.// – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018, С. 372 – 391.
 13. Шумкова В.І. Особливості ризик-менеджменту у сільському господарстві/ В.І. Шумкова, О.В. Шумкова// Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємств: монографія/ за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В.// – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018, С. 297 – 315.
 14. Шумкова В.І. Ринок сільськогосподарського страхування України: проблеми та перспективи розвитку/ В.І. Шумкова, В.М. Жмайлов// Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємств: монографія/ за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В.// – Суми , «Сумський національний аграрний університет», 2018, С. 345 – 372.
 15. Шумкова В.І. Теоретико-методичні основи забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств: монографія/ Шумкова В.І.// – Суми, Сумський національний аграрний університет», 2018. – 150 с.
 1. Бісік С.Г. Організація самостійної роботи при вивченні правових дисциплін у коледжі // Освіта. Технікуми, Коледжі, 1, 2 (42), 2017 р.
 2. Боговіс Є.В. Наукова стаття «Історико-правовий аспект становлення інституту державної служби України», подано до фахового журналу «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» № 43 2017 р.
 3. Боговіс Є.В. «Правова сутність інституту державної служби України». ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання правових наук в сучасних умовах» 27 лютого 2017 року, м. Черкаси.
 4. Боговіс Є.В. Наукова теза доповідей «Історико-правові етапи становлення та розвитку інституту державної служби України в системі державного управління України», подана для участі у міжнародній науково-практичній конференції «РЕФОРМАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЕВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 18 – 19 травня 2017 року, м. Суми.
 5. Гриценко В.Л. Економічне моделювання ринку меду / В.Л. Гриценко // Економіка АПК. – 2017.–№4 – С. 97-106.
 6. Гриценко В.Л. Експертне оцінювання впливу факторів на розвиток ринку продукції бджільництва / В.Л. Гриценко // Вісник УжНУ. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство».–2017–№ 12.– С. 81-87.
 7. Гриценко В.Л. Щодо споживання меду в Україні / В.Л. Гриценко // Проблеми та перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнародної науково- практичної конференції (м. Запоріжжя, 21 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2017. – С. 23-26.
 8. Гриценко В.Л. Оцінка вкладу медоносних бджіл в економіку країни / В.Л. Гриценко // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 травня 2017 р.). – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. –С. 48-51.
 9. Гриценко В.Л. Формування інституційного середовища як передумова зниження рівня трансакційних витрат ведення бізнесу на ринку меду друк. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2017. № 1. С. 121 – 130.
 10. Liubov Mykhailova, Viktoria Hrtsenko Assessment the value of apiculture in space-time measurement for sustainable agricultural development// Modelling of the mechanisms to restore the national economy: Collective monograph/ [Edited by: Olexandr Vlasiuk, Olga llyash, Magdalena Osinska, Wieslaw Olszewski, Svitlana Hrynkevych]. – Vol. 3. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – p. 12 – 35.
 11. Михайловська Є.В. Стаття Тема: «Історико-правовий аспект становлення інституту державної служби України, опублікована у фаховому журналі «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» № 43 за 2017 р., який включено до міжнародної наукометричної бази Index Cjhtrnicus IInternational (Республіка Польща).
 12. Михайловська Є.В. Стаття. Теми: «Правові засади функціонування державної служби та діяльності державних службовців в системі державного управління», опублікована у фаховому журналі «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» № 4 за 2017 р., який включено до міжнародної наукометричної бази Sndex Cjhtrnicus Snternational (Республіка Польща).
 13. Михайловська Є.В. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання правових наук в сучасних умовах» 27 лютого 2017 року, м. Черкаси. Тема: «правова сутність інституту державної служби України».
 14. Михайловська Є.В. Міжнародна науково-практична конференція «РЕФОРМАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 18 – 19 травня 2017 року, м. Суми. Тема: «Історико-правові етапи становлення та розвитку інституту державної служби України в системі державного управління України.
 15. Михалко К.В. «Проблеми та перспективи обліку зернової продукції в Україні» Наука та інновації/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 29 – 30 листопада 2017 р. – Т. 2. – Київ: Науково-видавничий центр «Дабораторія думки», 2017. – 44 с.
 16. Роговенко О.В. Місцеві вибори: новели законодавства /Роговенко О.В. //Актуальні питання вітчизняної юридичної науки/ 2017: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції / кол. авт. – Суми, 2017 рік.
 17. Скопова О.С. Механізм кредитування малого та середнього бізнеcу в Україні / О.С. Скопова // International Scientific Conference "Innovative Economy: Conference Proceedings, Kielce, Poland: Baltija Publishing.– 2017.– P.149-151.
 18. Скопова О.С. Формування екологічних фондів із залученням венчурного фінансування// Приазовський економічний вісник, Запоріжжя, № 4(04) 2017 р. – стор. 94 – 100.
 19. Товчигречка Л.В. ІV міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний вимір змін», квітень 2017 рік.
 20. Трипольська Я.О. Нові підходи до виконання безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах І-ІІ р. а. матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції, 28.02.2017.
 21. Ликов В.В. Місце і роль позааудиторної фізкультурно-оздоровчої роботи в системі діяльності ВНЗ І-ІІ р. а.» «Педагогічна трибуна» Суми 2017 рік.
 22. Шуляк І.В. Методи контролю знань студентів // матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» / укл. Є.В. Кононець, В.О. Банюк. – Полтава: АКУППДАА, 2017 – 310 с.
 23. Шумкова В.І. Використання системи самострахуванн для забезпечення економічної безпеки сільськогосподарськи підприємств/ В.І. Шумкова // Науковий вісник УжНАУ. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство».–2017–№ 12.– С.182-186.
 24. Шумкова В.І. Віддалений банкінг – зручність для клієнтів/ В.І. Шумкова// Технології ХХІ століття: Збірник тезисів за матеріалами 23-ї міжнародної наукової конференції (11 – 16 вересня 2017 р.) Ч.2. – Суми: СНАУ, 2017. – с. 116 – 118.
 25. Шумкова В.І. Основні аспекти податкової безпеки аграрних підприємств/ В.І. Шумкова// Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економічні перспективи підприємства в Україні» (26 – 27 жовтня 2017 року, м. Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України): - у 2 ч. Ч. 1. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. – с. 229 – 233.
 1. Безрук Л.А. Громадські об'єднання як суб'єкти адміністративного права – робота із студенткою 441 гр. Маслєнніковою Катериною, направлено до VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів на базі СумДУ, квітень 2016.
 2. Боговіс Є.В. Концептуальні основи організації кадрової безпеки на підприємстві // Право України (фаховий електронний журнал), лютий 2016.
 3. Боговіс Є.В. «Права та обов'язки державного службовця, як один із ключових елементів адміністративно-правового статусу державного службовця в системі державного управління». Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини 9 грудня 2016 року, м. Київ.
 4. Гриценко В.Л., Михайлова Л.І. Стан та перспективи виробництва меду в Україні в контексті євроінтеграції друк. «Вісник» Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». 2016. № 8 (69). 3 – 10 (Здобувачем розкрито тенденції виробництва меду в Україні).
 5. Гриценко В.Л. Регіональний аспект розвитку бджільництва в Україні European Journal of Economics and Management. 2016. № 6. Вип. 2. З. 56 – 63.
 6. Гриценко В.Л. Щодо економічної оцінки роботи бджіл друк. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20 – 21 квітня 2016 р.). В 3 т./Т.І. Суми, 2016. С. 339.
 7. Гриценко В.Л. Система оподаткування як стримуючий фактор кооперації в бджільництві України друк. Economy and society: modern foundation for human development: International Scientific Conference: proceedings of the Conference, October 31 th, 2016. Leipzing: Baltija Publishing. 2016. C. 52 – 54.
 8. Гриценко В.Л. Теоретичні підходи до визначення сутності ринку продукції бджільництва друк. Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери: Матеріали міжнародної наук. Практ. Конф., 19 лютого 2016 р. Харків, 2016. С. 67 – 69.
 9. Коробова О.Г. На допомогу куратору (методичні матеріали з досвіду роботи) // Психологічна служба навчального закладу; збірник / Т.Д. Іщенко, М.П. Хоменко, Т.П. Дуднік та ін. – К.: Аграрна освіта, 2016, с. 103 – 130.
 10. Коробова О.Г. Організація роботи практичного психолога зі студентами вишу, які мешкають у гуртожитку. //Психологічна служба навчального закладу: збірник / Т.Д. Іщенко, М.П. Хоменко, Т.П. Дуднік та ін. – К.: Аграрна освіта, 2016., с. 166 – 168.
 11. Коробова О.Г. Психологічна робота зі студентами. Інтернет: добро чи зло? // Психологічна служба навчального закладу: збірник / Т.Д. Іщенко, М.П. Хоменко, Т.П. Дуднік та ін. – К.: Аграрна освіта, 2016., с. 175 – 184.
 12. Коробова О.Г. Інтернет: добро чи зло? // Психолог. – 2016. - № 5 – 6 (581 – 582), с. 52 – 55.
 13. Коробова О.Г. Психологічні чинники емоційного вигорання педагогів. / Міжособистісні стосунки в педагогічному та студентському середовищі: спілкування, комунікаційні конфлікти, професійна діяльність; Психологічний бюлетень. Випуск 1 / Т.Д. Іщенко, М.П. Хоменко, Т.П. Дуднік та ін. – К.: Аграрна освіта, 2016.
 14. Коробова О.Г. «Доброта врятує світ» // Національно-патріотичне виховання в технікумах і коледжах. Збірник сценаріїв. Вип. 19 / Т.Д. Іщенко, І.О. Лепеха та ін. – К.: «Агроосвіта», 2016., с. 88 – 91.
 15. Коробова О.Г. Психологічна служба системи освіти сумської області. 25-річчю психологічної служби системи освіти присвячується // [Марухіна І.В., Гавриленко С.О., Кондратенко Л.О., Растроста Г.Б.]: - Суми, 2016. – 10 с.
 16. Михайловська Є.В. Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини 9 грудня 2016 року, м. Київ. Тема: «Права та обов'язки державного службовця, як один із ключових елементів адміністративно-правового статусу державного службовця в системі державного управління.
 17. Скопова О.С. Основні екологічні проблеми Сумської області та шляхи їх вирішення// Клайпеда, Литва, січень, 2016.
 18. Старинський О.М. «У коледжі СНАУ ми виховуємо здорову націю». «Педагогічна трибуна», 2016 рік.
 19. Трипольська Я.О., Костян Я.О. «Екологічне виховання – становлення екологічної культури особистості» «Педагогічна трибуна», січень-лютий 2016, № 1 – 2 (112-113), 2016 р.
 20. Шуляк І.В. Загальна характеристика дистанційного навчання у вищій школі // матеріали VII Міжнародної конференції «Актуальні проблеми сучасної науки – 2016» - Том 14. – Педагогічні науки. – Przemysl. Nauka I studia.
 21. Ярем О.А. Дистанційна освіта – сучасні можливості, направлена до друку Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта». Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів», травень 2016.
 22. Ярем О.А. Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: новини законодавства – робота зі студенткою 442 гр. Ушко Анною направлено до VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів на базі СумДУ, квітень 2016.
 1. Гриценко В.Л. Сучасний стан ринку продукції бджільництва України в умовах глобалізації друк. «Вісник» Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». 2015. № 12 (66). С. 63 – 70.
 2. Неженець О.П. Ринок цукру в Україні/ О.П. Неженець/ Управління економічними системами: концепції, стратегії, інновації: матеріали міжнар. Наук. – практ. конф. – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр, 2015. – Ч. 1. – С. 59-60.
 3. Шумкова В.І. Економічна безпека сільськогосподарських підприємств та складові, що забезпечують її сталий розвиток/ В.І. Шумкова// вісник СНАУ, серія: економіка та менеджмент, 2015. - №5.
 4. Шумкова В.І. Мультиризикове страхування як важливий фактор збільшення прибутку сільськогосподарських підприємств/ В.І. Шумкова// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, серія «Економіка і менеджмент», 2015 вип. 11 – с. 158-164.
 5. Шумкова В.І. Порядок проведення страхування сільськогосподарських культур / В.І. Шумкова // Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених 20-21 лютого 2015 року – К.: Аналітичний центр « Нова економіка», 2015. – с. 97-99.
 6. Шумкова В.І. Основні напрямки державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств Сумської області / О.В. Шумкова, В.І. Шумкова // Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ. – Тенопіль: Крок, - 2015. – с. 293 – 295.
 7. Шумкова В.І. Заходи «зеленої скриньки» світової організації торгівлі для фінансової підтримки розвитку сільськогосподарських підприємств України [Електронний ресурс]/ О.В. Шумкова, В.І. Шумкова// Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи: зб. тез Всеукр. наук. – практ. конф. – К.: АграрМедіаГруп, 2015 – с. 126-129.
 8. Шумкова В.І. Організаційно-правова форма діяльності – первинний фактор забезпечення економічної безпеки сільськогосподарського підприємства / В.І. Шумкова// Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 20-21 жовтн. 2015 р. – Тернопіль: Крок, 2015 – с. 375-378.
 9. Шумкова В.І. Порядок проведення страхування сільськогосподарських тварин / В.І. Шумкова// Технології ХХІ століття: Збірник тез матеріалів 21-ої міжнародної конференції (8-10 вересня), ч. 2 – Суми: СНАУ, 2015. – с. 110.
 10. Єфременко О.А., Рубан О.В. «Електронний щоденник – це міф чи реальність» (Публікація в журналі «Освіта. Технікуми, коледжі». 2015 р.) www.agroosvita.com/sites/default/files/Zhurn_osvita/Zhurn38/files/FlipBook3DMain.swf.
 11. Коваль Т.О. Юридична відповідальність за податкові правопорушення за законодавством України жовтень 2015.
 12. Ткаченко В.В. Протягом 2015 року низка статей з особистою участю на міжнародній конференції Словаччини.
 13. Єфременко О.А., Рубан О.В. «Самостійна робота – актуальність та перспективність» (Участь у науково-практичній Інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи», 2016 р.)
 1. Вернидуб Г.О., Дегтярьова Н.В. Вимоги до створення комплексних завдань для практичних робіт з інформатики. // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри знань. Матеріали науково-практичної конференції 4-5.03.2014. т. 2. Суми, СДПУ, 2014. С. 47-49.
 2. Вернидуб Г.О., Дегтярьова Н.В. Формування інформативних компетентностей учнів за допомогою комплексних завдань з інформатики. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (Суми). 2014. № 5(39). С. 70-79.
 3. Скопова О.С. Використання ІКТ при викладанні фінансових дисциплін в коледжі Сумського НАУ. // Наука і методика. К., 2014 (прийнято до друку)
 4. Шумкова В.І. Особливості механізму страхування відповідальності та відшкодування збитків при настанні страхових випадків за видами страхування. – Фінансово-економічні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. Ч. ІІ. Одеса, 2014. С. 105-108.
 5. Мусієнко О.В. Навчальна екскурсія – крок до професіоналізму. // Сумщина. 2014. 11 червня. № 22(20183). – С. 22.
 6. Мусієнко О.В. «Проект, який нині втілюємо, максимально поєднує навчання з виробничою практикою». // Урядовий кур'єр (Київ). 2014. 4 липня. № 118
 7. Рубан О.В. Метаантропологія – нові можливості ХХІ століття. // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-філософські дослідження молодих учених» 25 квітня 2014 р. СДПУ
 8. Бондар О.А. Проблема розвитку співробітництва з «центрами глобального впливу» в «Стратегії національної безпеки США» 2012 р. // Шевченківська весна-2014: історія: матеріали ХІІ М/н наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. К., Логос, 2014. – С. 213-216.
 9. Станкевич Г.П. Старообрядцы на северо-востоке Украины (Сумская область). // Старообрядчество. История, культура современность. Материалы XI Международной научной конференции. Т. 1. М., 2014. – С. 231-237
 10. Чортенко А.М. Студентський фактор у політизації українського національного руху Наддніпрянщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-філософські дослідження молодих учених» (25 квітня 2014 р.). – Суми, 2014.
 1. Бабенко О.П. Керівництво вихованням студентів аграрного коледжу з позицій колективного виховання в педагогіці А.С. Макаренка. // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної м С. 55-57.
 2. Бабенко О.П. Педагогічні умови керівництва вихованням студентів аграрного коледжу. // Наукові пошуки. Збірник наукових праць молодих учених. Вип. 8. Суми, СДПУ, 2013. С. 6-10
 3. Лопатка К.М. Коледж Сумського НАУ: нам 110 років. // Фахівець (Немішаєве). 2013. Серпень. № 3(8) С. 6.
 4. Лопатка К.М. Віртуальне навчальне середовище:від методичної проблеми до он-лайн взаємодії // Інноваційний розвиток суспільства за умов культурних взаємодій: Збірник матеріалів VI М/н науково-практичної конференції для студентів,аспірантів, науковців. Суми, РВВ СОІППО, 2013
 5. Лопатка К.М. Віртуальне навчальне середовище як складова внутрішнього іміджу ВНЗ І-ІІ р.а. // Відкриті інновації як феномен глобально орієнтованого суспільства: Матеріали Всеукраїнського з м/н участю наукового освітнього форуму. Суми, СОІППО, 2013
 6. Мусієнко О.В. Молоді викладачі коледжу Сумського НАУ: збірний портрет // Фахівець (Київ). 2013. Квітень. № 1(16) с. 5
 7. Мусієнко О.В. Міжнародне партнерство: реалізуємо наміри // Освіта аграрна. 2013. Серпень. № 8(57). С. 3
 8. Мусієнко О.В. Коледж Сумського НАУ6 нам 110 років. // Фахівець (Немішаєве). 2013. Серпень. № 3(8) С. 6.
 9. Мусієнко О.В. Інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів через використання віртуального навчального середовища коледжу. // Освіта. Технікуми. Коледжі. (Київ). 2013. № 2,3 (34). С. 12-16.
 10. Мусієнко О.В., Ткаченко В.М. Окремі питання практичної педагогіки в коледжах. [Суми], 2013. 126 с.
 11. Мусієнко О.В., Косенко К.В. Працею й талантом славимо ювілей. // Освіта аграрна. 2013. Жовтень. № 10(59). С. 7
 12. Рубан О.В. Лівий фемінізм та гендерно-рольова проблематика. // Марксизм та сучасність: політ економічний, філософський та соціологічний виміри глобальної кризи (до 100-річчя виходу книги Рози Люксембург «Накопичення капіталу» . Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. 21-22. 11. 2013 р. К., НТУУ «КПІ», 2013. С. 191-192.
 13. Станкевич Г.П. Новый источник по истории Стародубско-Черниговских слобод. // Алгинин А.Н. Сад памяти. Очерки по истории Добрянки. Чернигов, Десна, 2013. С. 56-81.
 14. Тимченко К.В. Підготовка майбутніх економістів в умовах кредитно-модульної системи. // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Суми, СДПУ, 2013. С. 22-24
 15. Тимченко К.В. Педагогічні умови реалізації кредитно-модульної системи навчання майбутніх економістів. // Магістр. Матеріали науково-практичної конференції «Наукові пошуки молодих вчених». (14 травня 2013 р.). Суми, Університетська книга, 2013. С.453-458.
 16. Шумкова І.В. Використання європротоколу у системі автотранспортного страхування. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15 -19 квітня 2013 р.). –В 3 т./Т. 1. – Суми, 2013. С. С. 316.
 17. Шумкова І.В., Шумкова О.В. Регіональні аспекти титульного страхування землекористування при орендних відносинах. // Кримський економічний вісник (Сімферополь). 2013. № 5(06). С. 307-309.
 18. Безрук Л.А., Сраб'янц А.С. Строки у виборчому процесі: правові проблеми визначення поняття та класифікації. // Materiály IX Mezinárodni vĕdecko-praktická konference Vĕdecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2013. 27/05/2013-05/06/2013/ Díl 16. Právní vĕdy. Praha, 2013. – С. 19-22.
 19. Бісік С.Г. Зміст трудової дисципліни та методи її забезпечення. // Материали за IX Международна научна конференция практична конференция «Новината за напреднали наука – 2013». 17-25 май, 2013. Том 31. Закон. София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – С. 89-92.
 20. Бісік С.Г. Поняття зміни істотних умов праці та її організаційно-правові форми. // Materiály IX Mezinárodni vĕdecko-praktická konference Vĕdecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2013. 27.04. – 05.06.2013. Díl 15. Právní vĕdy. Praha, 2013 – С.46-48.
 21. Косенко К.В. Молоді викладачі коледжу Сумського НАУ: збірний портрет // Фахівець (Київ). 2013. Квітень. № 1(16) – С. 5
 22. Лук´яненко Л.М. Зустріч студентських лідерів. // Освіта аграрна. 2013. Грудень. № 12(61). С. 6.
 23. Чортенко А.М. Веретенівський парк / Чортенко А. [Електронний ресурс] // Регіональний інтернет-проект з міжнародною участю «Сумські літописи». – Режим доступу: http://istoriya.sumy.ua/index.php
 24. Чортенко А.М. Відгук на автореферат дисертації Подрєз Ю.В. «Українська діаспора в суспільно-економічному просторі Росії другої половини ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі участі етнічних українців в розвитку дрібного промислового підприємництва), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України
 25. Чортенко А.М. Хто ми є? (до основ власної самоідентифікації) / А. Чортенко // Недригайлівське земляцтво в місті Суми: патріоти славного Посулля. Суми, Мрія-1, 2013. – С. 7-14
 26. Ярем О.А. Електронний журнал, або в ногу з часом // Materiály IX Mezinárodní vĕdecko-praktická conference "Moderní vymoženosti vĕdy-2013". Díl 33. Pedagogika, Praha, 2013.– С. 61-64.
 27. Бісік С.Г. Поняття зміни істотних умов праці та її організаційно-правові форми. // Materiály IX Mezinárodní vĕdecko-praktická conference "Vĕdecký pokrok na přelomu tysyachalety-2013". Díl 15. Pravni vedy, Praha, 2013. – С. 46-49.
 1. Неженець О.П. Перспективи розвитку підприємств бурякоцукрового під комплексу в умовах реалізації інтеграційних прагнень України. // Вісник СНАУ. Серія «Фінанси і кредит». 2012. № 1. С. 295-301.
 2. Неженець О.П. та ін. Сучасний стан і прогнози розвитку світового ринку цукру. // Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». 2012. № 4(52). С. 3-7
 3. Петренко С.І. Особливості викладання інформатики // Математична освіта. Вип. 2. Суми, 2012. С. 78-83.
 4. Скопова О.С. Фінанси і кредит. Звіт-щоденник про проходження переддипломної практики із спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит». Немішаєве, 2012. 66 с.
 5. Шумкова В.І. Концепція аситансу та її практичне застосування в медичному страхуванні студентів, що від'їжджають за кордон.// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (12-16 листопада 2012 р.). В 3 т./Т. 1. Суми, 2012. С.221.
 6. Шумкова В.І. Особливості страхування іпотечних ризиків при заставних операціях з нерухомим майном. // Збірник тез наукових робіт учасників XV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти розвитку економіки: проблеми і перспективи». 5-6 жовтня 2012 року. К., 2012. С. 132-134
 7. Парфило Ю.І. Методика викладання діловодства в умовах оптимізації навчально-виховного процесу. // Materiály VIII Mezinárodní vĕdecko-praktická conference "Aktuální vymoženosti vĕdy – 2012". Díl 10. Pedagogika. Praha 2012. – С. 72-74.
 8. Парфило Ю.І. Переклад юридичної термінології з англійської мови на українську. // Материали за VIII международна научна практична конференция «Найновите постижения на европейската наука – 2012». Том 13. Филологични науки. София, 2012. – С. 3-6.
 9. Чортенко А.М. Роль студентства у формуванні та діяльності українських політичних партій Наддніпрянської України: 1900 - лютий 1917 років. Автореферат... к.і.н. Запоріжжя, ЗНУ, 2012. 20 с.
 10. Чортенко А.М. Роль студентства у формуванні та діяльності українських політичних партій Наддніпрянської України: 1900 - лютий 1917 років. Дисертація .. к.і.н. Запоріжжя, ЗНУ, 2012. 235 с.
 11. Чортенко А.М. Студентство в діяльності українських національних партій та молодіжних позапартійних організацій Наддінпрянщини напередодні Лютневої революції (середина 1914 – лютий 1917 рр.) / А. Чортенко // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. Історичні науки. Луганськ – 2012. - № 6. Ч. 2. – С. 169-178.
 12. Чортенко А.М. Студентство в становленні національної партійної системи на територіях Наддніпрянської та Наддністрянської Україні (порівняльний аспект) / А Чортенко. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2012. – Вип. ХХХІІ. – С. 164-168
 1. Мусієнко О.В. Інформаційний чинник сталого розвитку аграрного сектора економіки регіону. // Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права: матеріали м/н науково-практичної конференції, 23-24.02.2011 р. Чернівці, Буковинський університет. Чернівці, 2011. С. 175-176.
 2. Мусієнко О.В. «Щастя розкошувати в роботі», або Спроба комплексного портрета сучасниці на основі діалогу і двох допоміжних відступів. // Сумщина. 2011. 29 жовтня. № 120-121. С. 5
 3. Петренко С.І. Петренко С.І. Дидактичний тест і ефективність навчального процесу. // Фізико-математична освіта: Зб. Наукових праць. Суми, СумДПУ, 2011. С. 100-106
 4. Петренко С.І. Електронний підручник: сучасні вимоги. // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетенцій майбутнього фахівця. Матеріали конференції. Суми, СДПУ, 2011
 5. Рубан О.В. Гендерно-рольовий баланс у бутті сучасної людини: екзистенцій ний вимір. // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. 2011. № 2 (4). Суми, СДПУ., 2011 С. 151-158.
 6. Станкевич Г.П. Новый источник по истории Стародубско-Черниговских старообрядческих слобод // www.borovskold.ru/content.php?page=lonuemcd_rus&id=113&sid=83
 7. Станкевич Г.П. Новый источник по истории Стародубско-Черниговских слобод. // Старообрядчество. История, культура, современность. Материалы. Т. 2. М., 2011. С. 147 – 170
 8. Станкевич Г.П. Слово про колегу. // Сумщина. 2011. 29 жовтня. № 120-121. С. 5
 9. Іваненко Ю.В. Поняття позову та його елементи. // Материали за VII Международна научна практична конференция «Найновите постижения на европейската наука - 2011». 17-25 юни 2011. Том 14. Закон. София, «Бял ГРАД-БГ» ООД 2011. – С. 20-22.
 10. Чортенко А.М. Діяльність студентства в українських політичних партіях Наддніпрянщини на початку ХХ ст. у сучасній українській історіографії. // Сумський історико-архівний журнал. 2011. № XIV-XV. – С. 79-85
 11. Шуляк І.В. Процесуальне положення сторін цивільного процесу як суб'єктів оскарження судового рішення в касаційному порядку. // Materiály VII mezinárodni vĕdecko-praktická konference 'Přední vĕdecké novinky-2011' Díl 4. Právní vĕdy. Praha, 'Education and science, 2011. – С. 21-23
 12. Шуляк І.В. Загальна характеристика апеляційного та касаційного провадження в цивільному процесі. // Материали за 7-а международна научна практична конференция «Новини на научния прогрес». Том. 4. Закон. История. Философия. Политика. София, «Бял ГРАД», 2011. – С. 52-54.
 13. Шуляк І.В. Його величність право. // Освіта аграрна. 2011. Листопад. № 11(40). –С. 7.
 1. Геєнко М.М. Розвиток земельного іпотечного кредитування в аграрній сфері. Суми, Довкілля, 2010. 220 с.
 2. Геєнко М.М. Земельне іпотечне кредитування в контексті макроекономічного розвитку України. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 98. Харків, ХНТУСГ, 2010. С. 164-170
 3. Геєнко М.М. Іпотечний механізм довгострокового інвестування в с/г підприємствах. // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: Матеріали м\н науково-практичної конференції. К.,КНЕУ, 2010. С. 89-91
 4. Геєнко М.М. Оцінка ефективності земельного іпотечного кредитування в умовах ринкових відносин // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали м/н науково-практичної конференції. Умань, УНУС, 2010. С. 214
 5. Heyenko M. Foreign investment of agricultural enterprises development // Zeszyty naukowe SGGW.Ekonomika I organizacja gospodarki zywnosciowej. 98. Варшава, 2010
 6. Геєнко М.М. Фінанси. Навчальний посібник. Суми, Довкілля, 2010
 7. Геєнко М.М. Фінанси природокористування. Методичні вказівки. Суми, Довкілля, 2010. 43 с.
 8. Геєнко М.М. Інвестування. Методичні вказівки. Суми, СНАУ, 2010. 43 с.
 9. Геєнко М.М. Економічний ризик. Методичні вказівки. Суми, СНАУ, 2010. 31 с.
 10. Геєнко М.М. Фінанси природокористування. Програма навчальної дисципліни. Суми, СНАУ, 2010. 35 с.
 11. Геєнко М.М. Інвестування. Програма навчальної дисципліни. Суми, СНАУ, 2010. 15 с.
 12. Геєнко М.М. Економічний ризик. Програма навчальної дисципліни. Суми, СНАУ, 2010. 13 с.
 13. Guzenko T. Financial security of land relations' development in the agricultural sphere // Ekonomika I organizacja gospodarki żywnościowej. Warszawa: SGGW.- Nr. 81.2010. С. 63-75
 14. Гузенко Т.С. Напрями подальшого реформування земельних відносин в аграрній сфері. // Вісник СНАУ. Сер. «Фінанси та кредит». 2010. « 1. С. 215-22-
 15. Гузенко Т.С. Перспективи еколого-економічного розвитку аграрного сектору економіки // [колективна монографія]. Умань, 2010. Ч. 1. С. 208-213
 16. Гузенко Т.С. Перспективні напрями вирішення проблем екологічно-економічного розвитку аграрного сектору економіки // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». 20-21 травня 2010 р. Умань, 2010. Ч. 1. С. 96-98
 17. Гузенко Т.С. Перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств за сучасних умов // Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практики. (26-27 травня 2010 р.)». Луцьк, 2010. С. 102-103
 18. Михалко К.В. Єдиний податок для юридичних осіб: за і проти // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (28-29.10.2010). Суми, Довкілля, 2010. С. 86-87
 19. Петренко С.І. Новітні тенденції розвитку освіти і їх використання на заняттях інформатики // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «наукова діяльність студентів як шлях формування їх професійних компетентностей» (НПК-2010). М. Суми, 9 грудня 2010 р. Суми, СумДПУ, 2010 С. 172-173
 20. Старинський О.М. Формування фізичної культури студентів // Освіта аграрна. 2010. Листопад
 21. Бісік С.Г., Іваненко Ю.В., Поняття інформаційної діяльності і інформаційних ресурсів // Materiały VI Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji "Naukowa przestrzeń Europy-2010". Volume 11. Przemyśl, 2010. – С. 23-25.
 22. Бондар О.А., Борозенцева О.М. Відмінні риси договорів комісії та консигнації // Materiály VI Mezinárodni vědecko-praktická conference "Dny vědy-2010". Díl 17. Praha, 2010. – С. 50-52
 23. Гончаренко Л.Л. Бісмарк та колоніальний рух в Німеччині в 1873-1882 рр. // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Історичні науки. 2010. № 19(206). Жовтень. Луганськ, 2010. – С. 26-38
 24. Іваненко Ю.В., Бісік С.Г. Поняття інформаційної діяльності і інформаційних ресурсів // Materiały VI Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji "Naukowa przestrzeń Europy-2010". Volume 11. Przemyśl, 2010. – С. 23-25.
 25. Іваненко Ю.В. До визначення поняття інформаційної послуги// Материали за XVI международна научна практична конференція «Основни проблеми на съвременната наука - 2010» 17-25 април 2010 г. Т. 14 Закон. Държавна администрация. София, 2010. С. 16-18
 26. Чортенко А.М. Політизація студентства Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (причини, суть, наслідки) // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Історичні науки. 2010. № 19(206). Жовтень. Луганськ, 2010. – С. 230-239