1. Бісік  С.В. Інноваційні методи як невід’ємний компонент модернізації освітнього процесу при проведенні занять з правових дисциплін. // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз" /укл. О. А. Єфременко.- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.10-14
 2. Бісік С.Г., Бізюк А.О. Впровадження сучасних методів при вивченні дисципліни «трудове право» // Матеріали  ІІ  Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз"/укл. О. А. Єфременко.- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.14-17
 3. Бутенко Л.Г. Професійний розвиток сучасного педагога: виклики та перспективи // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» /укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 99
 4. Бутенко Л.Г., Марченко А.С. Дистанційне навчання на карантині: збереження комфортності та якості знань // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» /укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.40-44
 5. Дегтярьова Н.В., Руденко Ю.О., Вернидуб Г.О. Формування вміння у майбутніх вчителів працювати над науковим текстом // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Збірник наукових праць.- Класичний приватний університет, 2020. - №68. -Т. 1 .- С.240-243.
 6. Liubov Mykhailova, Viktoriia Hrytsenko, Andrii Mykhailov, Margarita Lyshenko, Liudmyla Mohylna. Ecological-Economic Aspects of Supply of Qualitative Honey from Ukraine to the Global Markets //International Journal of Ecological Economics and Statistics. 2020. Volume 35. Issue Number 1. P. 99-108. URL: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ijees/issue/view/646 (Web of Science).
 7. Єфременко О.А. Дистанційна освіта - можливість для розвитку // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз". - Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.81-84
 8. Костян С.В.Дистанційне навчання географії в умовах карантину // Матеріали  ІІ    Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз" .- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.52-55
 9. Левченко В.В. Нормативно-правове регулювання та проблеми впровадження дистанційної освіти //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» /укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 23-27.
 10. Лук’яненко Л.М. Збірник Усекраїнської науково-практичної конференції «Професійна підготовка майбутніх спеціалістів у мовно-літературному контексті: теорія, методологія, практика» (2 – 3 квітня 2020 року) Рубрика: Актуальні проблеми професійної мовної підготовки майбутніх спеціалістів/ «Переваги інноваційного навчання в процесі вивчення дисциплін української філології» //Суми, Машинобудівний коледж Сумського державного університету, с. 78.
 11. Майорова І. Переваги та проблеми дистанційного навчання //Матеріали II Всеукраїнської науково практичної інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз"/укл. О. А. Єфременко.- Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 19-23
 12. Неженець О.П. Формування інформаційно-освітнього середовища в закладах фахової передвищої освіти : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – 117с.
 13. Носаль  О.М. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища в  умовах  карантинного навчання // Матеріали  ІІ   Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз"/укл. О. А. Єфременко. .- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.48-52
 14. Поддубна П. The role of critical thinking in English classes: тези доп. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (м. Суми, 28-30 трав. 2020 р.). Суми, 2020. С. 103–108.
 15. Покутня Н.О. Діджиталізація як засіб удосконалення обліку та освіти// Нові інформаційні технології управління бізнесом: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. - К., 2020. - С.151-153
 16. Роговенко О.В. Теоретико-правові аспекти внутрішньої міграції // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24-25 січня 2020 року / За заг. редакцією Т.О. Коломоєць. - Запоріжжя: ЗНУ, 2020. – С.41-46
 17. Запара С.І., Роговенко О.В. Щодо теоретичних засад міжнародних міграційних процесів // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020.
 18. Роговенко О.В. Щодо окремих організаційних аспектів правового забезпечення дистанційної освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.6-10
 19. Роговенко О.В., Негрєєв О.П. Щодо нормативно-правових та організаційних аспектів нистанційного навчання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.27-31.
 20. Запара С.І., Роговенко О.В. Щодо класифікації міграцій за правовим статусом // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020. 183 с.
 21. Ольга Роговенко, Світлана Запара. Щодо новітньої міграційної політики європейського Союзу // Правові виклики сучасності: міжнародна міграція в умовах глобалізації: матеріали І Міжнар. наук-практ. онлайн конф. (Чернівці, 23 жовтня 2020 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. - С. 106 – 107.
 22. Рубан О.В., Підлісний І.С. TIME OF THE “NEW STORY” IN EDUCATION // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.77-80
 23. Рубан О.В., Нємцева О.С. Філософія сучасного дистанційного навчання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.84-88
 24. Рубан О.В., Березовська В. Дистанційна освіта – нові виклики у зв’язку з пандемією COVID-19: Україна – Польща, порівняльний аналіз // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.88-96
 25. Рубан О. Теоретичне підгрунтя формування світоглядних основ у філософській літературі з ґендерно-рольової тематики: паритетний підхід. Гілея: науковий вісник. К.: «Видавництво «Гілея», 2018. Вип. 131(4). С. 299–303.
 26. Рубан О. В. Ґендерно-рольове питання у сучасному українському суспільстві: світоглядний аспект. Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса: «Юридична література», 2018. № 23. С. 31–34.
 27. Рубан О. Зміна світоглядних установок у ґендерній сфері в сучасному українському суспільстві: рольовий аспект. Гілея: науковий вісник, К.: «Видавництво «Гілея», 2018. Вип. 136 (9). С. 172–176.
 28. Рубан О.В. Вплив ґендерної освіти на буття сучасної людини: рольовий аспект.// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія.- Одеса: ПП «Політехніка», 2019.- № 16.- С. 64–68.
 29. Рубан О. В. Ґендерно-рольовий баланс у бутті сучасної людини: екзистенціальний вимір. //Філософія науки: традиції та інновації: науковий журнал.- Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. - № 2 (4). - С. 151–159.
 30. Рубан О. В Ґендерна складова сучасної філософії освіти. //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 2011, Вип. 95. Чернігів: Редакційно-видавничий відділ ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2011 (Серія: філософські науки). С. 138–141.
 31. Скопова О.С. Застосування методів кореляційно-регресійного аналізу для моделювання та прогнозування фінансового забезпечення відтворення природних ресурсів в аграрній сфері / О.С. Скопова / / European jornal of economics and management. - 2020. - № 1. - С.142-150.
 32. Скопова О.С. «Зелені» облігації як інструмент забезпечення відтворення природних ресурсів в аграрній сфері: світовий досвід та можливості застосування в Україні / О.С. Скопова / / Інтелект ХХІ. - 2020. - № 4. - С.77-81.
 33. Трипольська Я.О. Дистанційне навчання з біології у закладах фахової передвищої освіти // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз"/ укл. О.А.Єфременко .- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 61-68.
 34. Чирва Н.І. Організація дистанційного навчання фізики. // Матеріали   Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз""/ укл. О.А.Єфременко. - Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. - С.71-74.
 35. Чортенко А.М. Організація навчального процесу на основі дистанційних технологій в умовах карантину: з досвіду Сумського фахового коледжу СНАУ) // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз"/ укл. О.А.Єфременко. -Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С. 31-36.
 36. Дегтярьова Н.В., Петренко С.І., Шабалдас Т.М. Огляд проблем оновлення профорієнтаційної роботи з учнями закладів загальної середньої освіти //Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології". - Софія, 2020.-С. 40-43
 37. Шабалдас Т.М. Застосування методу проектів на заняттях математики //Матеріали І Всеураїнської науково-практичної інтернет-конференції "Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів".- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020 .- С.15-23
 38. Dehtiarova Nelia, Rudenko Yulia, Shabaldas Tatiana On the issue of cognitive load theory in the aspekt of electronic education// Abstracts of international scintific and practical conference, Sofia, pp. 32- 34
 39. Бутенко Л.Г., Шаповал І.Г. Діджиталізація інноваційної діяльності педагога фахової передвищої освіти [Текст] / Лариса Бутенко, Ірина Шаповал // Матеріали  Всеукраїнської наукової конференції. Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика [18 червня 2020 року] – Київ. ̶ 2020. ̶  С. 17-20.
 40. Шаповал І.Г. Інвестиційна забезпеченість розвитку підприємства. [Текст]/Ірина Григорівна Шаповал// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. [17-20 квітня 2020 р.] - Суми, 2020. -С. 396.
 41. Шаповал І.Г. Аналіз факторів створення сприятливих умов для інвестицій [Текст]/Ірина Григорівна Шаповал// Матеріали всеукраїнської конференції студентів та аспірантів, присвяченої міжнародному дню студента [16-20 листопада 2020 р.]. - Суми, 2020. -С. 343
 42. Шумкова О.В., Шумкова В.І. Використання системи дистанційного навчання при проведенні наукових досліджень студентів// Научные исследования: парадигма инновационного развития: сборник тезисов научных трудов Международной научной конференции .-Братислава–Вена"&", «25» марта 2020 года.- Международный научный центр развития науки и технологий, 2020. -С. 40-42.
 43. Скляр Ю.Л., Шумкова В.І. Особливості управління екологічною безпекою аграрних підприємств. //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору».- Полтава,2020.- С. 260-262.
 44. Шумкова В.І. Особливості організації навчальної практики з банківських операцій з використанням дистанційних методів навчання//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко. Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.68-71"
 45. Borisova V., Samohkina I., Rybina L., Shumkova V. Motivational Management of the Environmentally Sound Development of Agricultural Enterprise in Ukraine. International Journal of Ecology & Development»: Volume 35, Year 2020, Issue 2. рр. 102-120. URL: http://www.ceserp.com/cp-jour/index.php/ijed/issue/view/492 - Видання індексується у Scopus та Web of Science
 46. Shumkova Viktoriia. Implementation of Interactive Learning Technologies to the Educational Process /Viktoriia Shumkova// International Journal of Balkan Studies. vol. 1, September 2020, pp. 29-45.
 47. Шумкова В.І, Пономаренко І.В., Пономаренко О.В. Менеджмент інформаційного забезпечення ліцензування і контролю діяльності закладу охорони здоров’я. Інфраструктура ринку. 2020. Вип.47. С.137-142. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/47-2020
 48. Шумкова В.І, Третякова Ю.В. Детермінанти управління елементами комплексу екологічного маркетингу. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип.5 (22). С. 116-120. Електронне наукове фахове видання Класичного приватного університету. URL: http:// pev.kpu.zp.ua/vyusk-5-22
 49. Shumkova O., Shumkova V. Ecological Certification as the Element of Eco-marketing. Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology. IV International scientific conference (October 23th, 2020. Leipzig, Germany). Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing””. 2020. p.88-92.
 50. Юрченко Я.О. Академічна доброчесність в умовах дистанційного навчання // Матеріали  ІІ   Всеукраїнської науково-практичної  Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз""/ укл. О.А.Єфременко .- Суми : Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020.- С.108- 111