Оголошення про конференції

Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія»

Сумський фаховий коледж СНАУ запрошує до участі у ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції "Трансформація сучасної освіти  в умовах пандемічних загроз", яка відбудеться 28-30 травня 2020 року.

conf2020

ХLІІІ Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті»

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки»

Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

XXІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  "Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції"

Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку

Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених

Всеукраїнська наукова очно-заочна конференція для творчої молоді на тему: «Тенденції та перспективи розвитку науки очима творчої молоді»

Професійна підготовка майбутніх спеціалістів у мовно-літературному контексті: теорія, методологія, практика