Запрошуємо Вас до публікації у журналі «ЕКОНОМІКА. УПРАВЛІННЯ. ІННОВАЦІЇ» – електронного наукового фахового видання у галузі економічних наук.

Програмними цілями електронного фахового наукового видання є: популяризація економічних знань, інформування наукової спільноти щодо сучасних наукових досягнень у галузі економіки у результаті оприлюднення результатів наукових досліджень та відкритого доступу до публікацій. До електронного видання приймаються статті, які є результатом проведеного автором наукового дослідження згідно наведених нижче тематичних розділів журналу, представляють наукову і практичну новизну та, які раніше ніде не були опубліковані.