На відкритому занятті з дисципліни «Кримінальне право» на тему «Призначення покарання», яке було проведено молодим викладач Демченко Т.В., студенти продемонстрували високий рівень засвоєння матеріалу з загальних правил призначення покарання, володіння понятійним апаратом дисципліни, вміння самостійно вирішувати практичні ситуації, аналізувати чинне кримінальне законодавство, а також робити висновки.

 DSC8998  DSC9000  DSC9004

Заняття показало, що і викладач, і студенти перебувають у творчому пошуку нових форм і методів пізнавальної діяльності, який дає позитивні результати.