DSC2398 Розпочався новий навчальний рік, а разом з ним щоденні студентські клопоти: заняття, завдання, очікування і сподівання. Разом зі студентами включилися в роботу і викладачі, що працюють над удосконаленням навчально-виховного процесу.

У рамках методичної роботи серію відкритих занять розпочала директор коледжу, викладач філологічних дисциплін Мусієнко Оксана Володимирівна.

Практичне заняття на тему «Терміни, їх місце у професійному мовленні» у 131 групі пройшло пізнавально та жваво. Постійний зв'язок з майбутнім фахом та опора на досвід студентів зробили його цікавим та насиченим.

Відповідно до методичної мети заняття викладач обрав навчальний матеріал у такий спосіб, що дозволив якнайповніше розкрити ті методи, прийоми та засоби, що і складають основу власної педагогічної майстерності, та продемонструвати ті технології, за якими він працює.

Окремо слід сказати про поведінку викладача: уміння володіти групою, організовувати її роботу, підвищувати активність, інтерес до знань, педагогічний такт, спостережливість та емоційний підйом, завдяки яким заняття пройшло насичено й ефективно.

У жовтні відкриті заняття продовжаться, а отже система їх проведення повинна підтримати все нове, передове, що народжується в діяльності педагогічного колективу, сприяти впровадженню у практику роботи навчального закладу прогресивних форм і методів навчання, розвитку й виховання студентів.

Лопатка К.М.