20141030 111257

Одним з головних пріоритетів навчально-виховного процесу в коледжі СНАУ є практичне навчання. Втілення принципу зв'язку теорії з практикою полегшується, якщо забезпечується наочність у навчанні і навпаки, якщо вивчення теорії проводиться в тісному зв'язку з практикою, створюються умови для унаочнення навчального процесу.

Саме з метою мотивації студентів до вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» 30 жовтня студенти 3 курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» відвідали Державну фінансову інспекцію в Сумській області.

Під час екскурсії перший заступник Державної фінансової інспекції Дудчик Віра Володимирівна та начальник відділу стратегічного планування взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Надточій Олександр Миколайович ознайомили присутніх з організацією роботи Державної фінансової інспекції, її структурою, функціональними обов'язками та правами працівників. Особливу увагу звернули на планування ревізійної роботи, організацію і підготовку до проведення ревізії, оформлення результатів ревізії і перевірок, порядок вилучення документів під час ревізії, складання плану проведення ревізій. Окремо зупинилися на питаннях здійснення державного фінансового контролю за цільовим використанням коштів державного та місцевого бюджетів, проведення інвентаризації грошових коштів у касі та на рахунках в банку, здійснення перевірки грошових коштів виданих на відрядження, правильності здійснених розрахунків із нарахування оплати праці, відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо.

Отже, можна говорити про доцільність та результативність навчальної екскурсії, яка закріпила теоретичні знання студентів обліково-фінансового відділення.