DSC4832

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 14-16 квітня ц.р. у коледжі працювала експертна комісія з акредитації спеціальності «Правознавство» на чолі з деканом військово-юридичного факультету Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, доцентом кафедри кримінального права № 1, кандидатом юридичних наук Сергієм Васильовичем Гринчаком. Разом з ним працювала експерт – голова циклової комісії Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу Інна Володимирівна Сидоренко.

Експерти ретельно дослідили стан підготовки юристів: відвідали заняття з Конституційного права України, детально ознайомились з науково-методичним, матеріально-технічним та кадровим забезпеченням освітнього процесу.

Дуже цікавим і корисним було спілкування з викладачами та студентами коледжу, під час якого експерти висловили конкретні поради щодо покращення освітнього процесу.

Всебічно проаналізувавши освітню діяльність навчального закладу експерти дійшли висновку, що рівень підготовки фахівців спеціальності «Правознавство» в коледжі Сумського національного аграрного університету відповідає вимогам державних стандартів і спеціальність може бути акредитована за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».