DSC5569 Стрімкою ходою Інтернет міцно увійшов у наш побут. Він активно впроваджується у різні сфери діяльності людства: торгівлю, банківську справу, поштову службу. Він складає конкуренцію бібліотекам, видавництвам, пресі, нарешті, він претендує на роль колективного джерела знань. В умовах глобалізації світового господарства різноманітні організації прагнуть заявити про себе у всесвітній мережі. Не залишаються осторонь й бібліотеки різних систем і відомств. Саме можливостям використання й представлення бібліотек у соціальних медіа був присвячений науково-практичний семінар територіального методичного сільськогосподарських бібліотек Сумської області, який відбувся 20 травня 2015 року на базі бібліотеки коледжу Сумського НАУ.

Питання для обговорення включали в себе такі теми як «Соціальні мережі як засіб комунікації бібліотеки з користувачами», «Шляхи неформального спілкування з потенційними читачами. Види представлення інформації», «Культура віртуального спілкування: мережевий етикет, інформаційна безпека». Доповідачі: директор бібліотеки СНАУ Комликова Г.І., завідувач відділу новітніх бібліотечних технологій та автоматизації процесів Білошапка С.В. Майстер-клас з висвітлення практичних аспектів використання соціальних сервісів в роботі бібліотеки, а також можливостей хмарних технологій Google Drive провела завідуюча бібліотекою коледжу СНАУ Понкратова Людмила Миколаївна. На майстер-класі були розглянути новітні інформаційні технології, які впроваджені і активно використовуються в роботі бібліотеки. Бібліотека коледжу СНАУ представлена у трьох соціальних мережах, має свій бібліотечний канал на сервісі YOU TUBE, працюють сайт і блог, у повному обсязі використовуються хмарні технології Google Drive (диску) для збереження і розповсюдження різноманітних власних цифрових продуктів бібліотеки (відеоматеріалів, електронних бібліографічних покажчиків, списків, мультимедійних презентацій, віртуальних виставок тощо).

Присутність бібліотеки у соціальних мережах вже не мода, а необхідність. Соціальні мережі дозволяють спілкуватися з реальними і потенційними читачами у звичному для них середовищі. Це гарний засіб просунення книги, читання й самої бібліотеки у віртуальному середовищі. Соціальні мережі користуються великим попитом не тільки серед студентів, але й спеціалістів. Тому бібліотекам навчальних закладів необхідно використовувати їх і в якості майданчика для освітньої роботи. Адже недаремно говорять, що навчання повинно бути там, де студенти проводять більше всього часу. В сьогоднішніх умовах – це онлайн. Ці тези – основні висновки, які були зроблені у ході засідання методоб'єднання.

Завідуюча бібліотекою Людмила Понкратова