yIH0r9NGTPo

З метою мотивації студентів до вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» студентами 3 курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит» було відвідано Державну фінансову інспекцію в Сумській області.

Під час екскурсії перший заступник Державної фінансової інспекції Дудчик Віра Володимирівна та начальник відділу стратегічного планування взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Надточий Олександр Миколайович ознайомили присутніх з організацією роботи Державної фінансової інспекції, її структурою, функціональними обов'язками та правами працівників.

Начальник відділу соціального захисту населення Фірстенко Наталія Володимирівна особливу увагу звернула на планування ревізійної роботи, організацію і підготовку до проведення ревізії, оформлення результатів ревізії і перевірок, порядок вилучення документів під час ревізії, складання плану проведення ревізій.

Завідуюча сектором Державних закупівель Касьян Яна Олександрівна розповіла про прозорість виконання договорів, проведення конкурсних торгів, а також навела факти порушень, виявлених по Сумській області. Також наголосила на здійсненні державного фінансового контролю зацільовим використанням коштів державного та місцевого бюджетів, проведенні інвентаризації грошових коштів у касі та на рахунках в банку, здійсненні перевірки грошових коштів виданих на відрядження, правильності здійснених розрахунків із нарахування оплати праці, відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Начальник юридичного відділу Борозинець Дмитро Сергійович розповів про штрафні санкції та висунення позовних вимог підприємствам за порушення ведення фінансового обліку та притягнення винних осіб до відповідальності, складання адміністративних протоколів. Також навів факти перешкоджання проведення ревізій посадовими особами.

У ході екскурсії студенти активно цікавилися роботою фінансової інспекції та задавали велику кількість запитань, які виникали під час виступу першого заступника Державної фінансової інспекції та начальників відділів, що свідчить про живий інтерес до обраної майбутньої професії.