DSC4002

Нещодавно на правовому відділенні коледжу відбулося відкрите заняття-конференція студентів І курсу на тему «Специфіка юриспруденції в умовах становлення правової держави». Даний захід став логічним завершенням вивчення дисципліни «Юридична деонтологія (Вступ до спеціальності)».

Конференції передувала копітка робота... Протягом І семестру студенти безпосередньо знайомилися з роботою юристів у різних сферах діяльності, відвідуючи державні органи та суд. Все побачене вони висвітлювали у навчальних робочих зошитах, де виконували юридичні вправи, писали есе та висловлювали власне враження від видів юридичної діяльності.

Доповідь кожного з учасників конференції мала алгоритм, побудований викладачем деонтології, пункти якого містили мотивацію до здобуття професії юриста та власну життєву мету. Особливою змістовними були доповіді наступних студентів: Бізюк Анастасії (411 група), Пономаренко Галини (411 група) та Кисельова Даніїла (412 група ).

Із неабияким подивом констатували гості заходу вправність та логічне висвітлення студентами власних міркувань та побажань на майбутнє. Про готовність до здобуття майбутньої професії сказала і психолог коледжу Коробова О.Г., здійснивши аналіз анкет із відповідями студентів.

Підсумовуючи, хотілося б відзначити, що контроль, в тому числі й у вигляді конференції, залишається важливою складовою навчальної діяльності студентів коледжу. Перехід на нову модель навчання, яка передбачає активність викладача не тільки при викладі нового матеріалу, але і в процесі об'єктивного контролю результатів навчання, а також активність студентів при виконанні самостійної роботи, націленій на досягнення високих показників у професійній підготовці, надбання вмінь самоконтролю вимагає відповідної організації контролю навчально-пізнавальної діяльності й всього процесу навчання.

Безрук Л.А.