Обсяг державного замовлення у

Сумському фаховому коледжі Сумського національного аграрного університету*

b 2020