Про доброчесність 1 4 6 page 0002

Академічна доброчесність починається із доброчесної поведінки кожного: студентів, батьків, викладачів, директора, працівників органів управління освітою. Тому кожен учасник освітнього процесу повинен розуміти і дотримуватися принципів академічної доброчесності. З цією метою в коледжі було проведено педагогічний семінар «Академічна доброчесність: нова академічна культура», учасники якого ознайомилися із визначенням поняттям «академічна доброчесність», завданнями, які ставить навчальний заклад, із видами та відповідальністю за порушення академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. Обговорення було цікавим і корисним для педагогів. Адже основними складниками академічної доброчесності є: довіра, повага, чесність, відповідальність і справедливість.