Презентация1

Шановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі у ІV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

«Трансформація освіти : інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку»

яка відбудеться 12-16 травня 2022 року.

Напрямки роботи конференції:

 • Євроінтеграційний ракурс сучасної освітньої парадигми у сфері фахової передвищої освіти
 • Сучасні навчальні ресурси та цифрові технології в освітньому процесі
 • Сучасні підходи до формування змісту освіти в умовах воєнного стану
 • Проблеми інклюзивної освіти та шляхи їх вирішення
 • Концептуальні засади модернізації національної освіти
 • Актуальні проблеми забезпечення якості підготовки фахівців з обліку, економіки, фінансів та права в системі фахової передвищої освіти
 • Педагогічні, організаційні та психологічні умови формування компетентного фахівця
 • Інноваційна педагогічна діяльність у процесі професійної підготовки фахівців
 • Моніторинг якості освіти: засоби та технології
 • Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики
 • Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства

Форма участі у конференції – заочна.

Тексти доповідей буде розміщено на форумі конференції за адресою: http://collegesnau.com/

Мови  конференції: українська, англійська.

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 15 травня 2022 року із зазначенням теми листа: «На конференцію».

Файл повинен мати назву по прізвищу автора: наприклад, Efremenko.doc.

Вимоги до оформлення тез

 • Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат .DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Сторінки не нумеруються.
 • Шрифт  TimeNewRoman 14 пт.
 • Міжрядковий інтервал 1,5.
 • Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – по 2 см.
 • Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в список літератури.

На початку доповіді обов’язково необхідно зазначити назву рубрики (наприклад, Проблеми інклюзивної освіти та шляхи їх вирішення).

Перший рядок – Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail.

Наступний рядок НАЗВА по центру, прописний жирний шрифт.

Текст тез. Не більше 5 сторінок.

Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) має бути оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Список використаних джерел може налічувати 2–3 найменування.

Усі учасники отримають електронний збірник тез Інтернет-конференції.

Шановні колеги!

Оргкомітет буде вдячний Вам за поширення цієї інформації серед закладів освіти (технікумів, коледжів, інститутів, академій та університетів), спеціалізованих організацій та органів освіти, які будуть зацікавлені в публікації матеріалів.

*Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

 

Також буде проведена студентська конференція. Детальна інформація за посиланням http://collegesnau.com/index.php/the-news/2337-studentska-internet-konferentsiia.