Конференція студ

 

Шановні cтуденти, молодь!

ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній

Інтернет-конференції

«Сучасні стратегії трансформації освіти: від теорії до практики»

яка відбудеться 01-02 червня 2022 року

 

Напрямки роботи конференції:

 • Сучасні навчальні ресурси та цифрові технології в освітньому процесі
 • Концептуальні засади модернізації національної освіти
 • Сучасні підходи до формування змісту освіти в умовах воєнного стану
 • Актуальні проблеми забезпечення якості підготовки фахівців з обліку, економіки, фінансів та права в системі фахової передвищої освіти
 • Правове забезпечення політики держави під час воєнного стану
 • Актуальні питання публічного та приватного права України
 • Трудове законодавство: зміни та нововведення в умовах сьогодення
 • Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу
 • Актуальні проблеми розвитку економіки на мікро та макро- рівнях
 • Економіка, фінанси, облік: досвід, тенденції, перспективи
 • Сучасні тенденції розвитку фінансової та банківської системи в умовах воєнного стану
 • Філософія сучасної освіти очима студентської спільноти

Форма участі у конференції – заочна.

Тексти доповідей буде розміщено на форумі конференції за адресою: http://collegesnau.com/

Мови конференції: українська, англійська.

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 20 травня 2022 року із зазначенням теми листа: «На конференцію».

Файл назвати за прізвищем автора: наприклад, Butenko.doc.

Вимоги до оформлення тез

 • Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат .DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Сторінки не нумеруються.
 • Шрифт TimeNewRoman 14 пт.
 • Міжрядковий інтервал 1,5.
 • Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – по 2 см.
 • Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в список літератури.

На початку доповіді обов’язково необхідно зазначити назву рубрики (наприклад, Філософія сучасної освіти очима студентської спільноти).

Перший рядок – Прізвище, ім’я, по батькові, спеціальність, курс, місце навчання (заклад освіти) автора; прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи наукового керівника (без скорочень); відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail.

Наступний рядок НАЗВА по центру, прописний жирний шрифт.

Текст тез. Не більше 5 сторінок.

Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) має бути оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Список використаних джерел може налічувати 2–3 найменування.

Усі учасники отримають електронний збірник тез Інтернет-конференції.

 

Шановні колеги, здобувачі освіти!

Оргкомітет буде вдячний Вам за поширення цієї інформації серед закладів освіти (технікумів, коледжів, інститутів, академій та університетів), спеціалізованих організацій та органів освіти, які будуть зацікавлені в публікації матеріалів.

*Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

 

Інформацію щодо  IV Всеукраїнської інтернет-конференції читайте в наступній статті http://collegesnau.com/index.php/the-news/2334-iv-vseukrainska-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia